Tietosuoja

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan EU:n tietosuoja-asetusta 25.5.2018 alkaen. Tälle sivulle on koottu kaupungin selosteet henkilötietojen käsittelystä sekä asiaan liittyviä lomakkeita.

Tarkempia tietoja henkilötietojen käsittelystä Raision kaupungissa saa tietosuojavastaavalta: tietosuojavastaava@raisio.fi.

Lomakkeet

Tietosuojaselosteet

Henkilötietojen käsittely konsernihallinnossa

Henkilötietojen käsittely sivistyspalveluissa

Henkilötietojen käsittely sosiaali- ja terveyspalveluissa

Henkilötietojen käsittely teknisissä palveluissa

Vaski-kirjastojen asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda

Asiasanat

Kaupunki ja päätöksenteko
Asiakirja- ja tietopyynnöt