Kartat ja paikkatieto

Maankäyttöpalvelut tuottaa kartta- ja paikkatietoaineistoja niin kaupungin sisäiseen kuin myös ulkoiseen käyttöön.

Internet-karttapalvelu

Huom!

  • Jos karttapalvelun toiminnassa esiintyy ongelmia, kannattaa tyhjentää selaimen välimuisti ja evästeet, sillä se saattaa auttaa asiaan.

Raision kaupungin karttapalvelusta löytyy tietoa mm. asemakaavoista, asemakaavamääräyksistä sekä kiinteistöjaotuksesta.

Kaupungin kartta-aineistoja

  • Kantakartta (sisältää kiinteistö- ja pohjakartan)
  • Ajantasa-asemakaava
  • Virastokartta
  • Maanomistuskartta
  • Opaskartta
  • Ilmakuva

Pohjatutkimustiedot

Raision kaupungin pohjatutkimustiedot ovat katseltavissa ja ladattavissa Geologian tutkimuskeskuksen palvelussa osoitteessa https://gtkdata.gtk.fi/Pohjatutkimukset/index.html.

Karttojen tilaus

Karttojen ja paikkatietoaineistojen tilaus tapahtuu paikkatietokäsittelijöiltä kartta ja asiakirjatilauslomakkeella osoitteesta paikkatietokasittelijat@raisio.fi.

Rakennusluvan vaatiman karttapaketin tilaus tapahtuu rakennusvalvonnan toimesta, kun rakennuslupahakemus on tehty. Suunnittelua varten tarvittavat sähköiset aineistot on tilattava erikseen paikkatietokäsittelijöiltä.

Vesi- ja viemärijohtojen suunnitteluun tarvittava johtokarttaote tilataan suoraan osoitteesta kirsi.sariola@raisio.fi.

Kartta- ja paikkatietoaineistojen hinnat löytyvät Maankäyttöpalveluiden hinnastosta.

Lähdeviittaus

Käytettäessä Raision kaupungin tuottamia kartta- ja paikkatietoaineistoja, tulisi julkaisun tai palvelun yhteydessä mainita lähteenä Raision kaupunki (Esimerkki: Lähde: Raision kaupunki, pohjakartta, 1/2020).

Kaupungin käyttämät koordinaattijärjestelmät

  • Tasokoordinaattijärjestelmä: ETRS-GK23 (EPSG:3877), ollut käytössä 17.3.2011 lähtien
  • Korkeusjärjestelmä: N2000, ollut käytössä 1.1.2016 lähtien

Rajapintapalvelut

Rajapintapalvelu on tekninen käyttöyhteys, jonka avulla asiakassovellus ottaa yhteyttä tiedon tuottajan palvelimelle ja noutaa sieltä tarjolla olevia aineistoja määritellyltä alueelta. Rajapintapalveluiden käyttö edellyttää, että käytössä on ohjelmisto, joka tekee pyynnöt palvelimelle. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi paikkatieto-ohjelmistoa tai itse ohjelmoitua sovellusta.

Metatiedot:

Käyttöehdot:

Palveluiden tila:

Kartat ja paikkatieto

Paikkatietoinsinööri
Organisaatio
Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala
Yksikkö
Maankäyttö- ja asumispalvelut
Matkapuhelinnumero
+358 44 797 1910
Address
Kaupungintalo, Nallinkatu 2
Paikkatietokäsittelijä
Organisaatio
Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala
Yksikkö
Maankäyttö- ja asumispalvelut
Matkapuhelinnumero
+358 44 797 1453
Sähköposti
Address
Kaupungintalo
Paikkatietokäsittelijä
Organisaatio
Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala
Yksikkö
Maankäyttö- ja asumispalvelut
Matkapuhelinnumero
+358 40 646 9949
Sähköposti
Address
Kaupungintalo

Tulostus- ja kopiointipalvelut

Palvelusihteeri
Organisaatio
Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala
Yksikkö
Maankäyttö- ja asumispalvelut
Matkapuhelinnumero
+358 44 797 1443
Address
Kaupungintalo, Nallinkatu 2

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Kartat
Kartat ja karttapalvelut