Asukasbudjetti

Raision pienoismalli oppilaiden tekemänä.

Mikä on asukasbudjetti?

Asukasbudjetti tarkoittaa sitä, että asukkaat suunnittelevat ja päättävät, miten osa kaupungin rahoista käytetään. Kaupungin budjetista on varattu 50 000 euroa asukkaiden ideoille. Ideoida voi kuka tahansa ja ideoita voi jättää niin monta kuin haluaa.   

Ideoiden keruun jälkeen ideat käydään kaupungin eri yksiköissä läpi. Osa ideoista saattaa olla valmisteilla muualla ja osa olla palveluita, joita kaupunki ei toteuta. Kun kaikki asukkaiden ideat on käyty läpi, saavat raisiolaiset äänestää niistä parhaimmat toteutukseen. Äänestys on syyskaudella 2023.

Asukasbudjetti etenee vaiheittain:

 1. Ideointi
 2. Ideoiden läpikäynti kaupunkiorganisaatiossa  
 3. Äänestys
 4. Voittajien julkistus
 5. Toteutukset

Ideoita voidaan toteuttaa useampi, kunhan niiden yhteenlaskettu kustannus on 50 000 euroa. Äänestyksessä voittaneita ideoita toteutetaan vuosien 2023 ja 2024 aikana.

Osallistu ja vaikuta

Asukasbudjetoinnin ideoiden keruu tapahtuu 2.5.-22.6.2023 välillä. Ideoita kerätään Maptionnaire-kyselyalustan avulla. Kuka tahansa voi jättää idean asukasbudjetin käyttöön. Osallistu!

Jätä ideasi Maptionnaire-lomakkeella 

Asukasbudjetin mainoskuva kehottaa osallistumaan.

Ideoita etsitään neljään eri teemaan

Asukkaiden ideoinnin tueksi on neljä eri teemaa. Teemat kytkeytyvät kaupungin strategiaan. Ideat voivat koskea koko kaupunkia tai ne voivat liittyä johonkin tiettyyn kaupunginosaan. Kyselylomakkeella voi merkitä idealleen tarvittaessa tarkan paikan.

Yksi teemoista liittyy Raision juhlavuoteen. Raisio sai kaupunkioikeudet vuonna 1974 ja ensi vuonna kaupunki juhlii siis viisikymppisiään. Asukkaat voivat nyt vaikuttaa juhlimisen eri tapoihin.

1. Asuinalueiden kehittäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen

Eriarvoisuus on yhteiskunnallinen ongelma, siksi sen ratkaisemiseen tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä. Asuinalueiden ja lähiöiden kehittäminen on osa kaupungin strategiatyötä. Tavoitteena on edistää asuinalueen elinvoimaa ja ehkäistä syrjäytymistä. Esimerkiksi yhteisöllisten kohtaamispaikkojen kuten leikkipuistot, lähiliikuntapaikat, virkistysalue, kerhotilat tms. kehittäminen.

2. Kestävyys ja ekologisuus

Kestävyyttä ja ekologisuutta edistävillä ratkaisuilla luomme Kestävää Raisiota myös tulevaisuudessa. Ekologisella kestävyydellä tarkoitetaan luonnon monimuotoisuuden varmistamista sekä kuntalaisten elinympäristön sopeuttamista siihen. Esimerkiksi investoinnit viheralueisiin, kestävään kulkemiseen tai energiatuotantoon, jätepisteisiin tms.

3. Hyvinvointi, aktiivisuus ja osallisuus

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen tavoitteena on luoda mahdollisuuksia osallisuuteen sekä hyvään ja aktiiviseen arkiympäristöön. Esimerkiksi investointeja hyvinvointia ja terveyttä edistäviin toimintoihin ja palveluihin iästä tai toimintakyvystä riippumatta.

4. Raision kaupunki 50-vuotisjuhlavuosi

Mitä Raisio merkitsee sinulle, minkä näköinen on juhlavuoden Raisio? Tai mitä haluaisit jättää näkyväksi ja perinnöksi tuleville sukupolville? Ideoi ja innovoi.

Tule keskustelemaan asukasbudjetista!

Järjestämme useita tilaisuuksia asukasbudjetin ideoiden keruulle ja äänestykseen. Tilaisuuksissa saat myös apua kyselylomakkeen täyttämiseen. 

 • Kaupungintalon ala-aula 5.6. klo 15-17. 
 • Tasalan kamari, 9.6. klo 10-11.30. Osana Kamarin ATK-opastusta. 
 • Kohtaamispaikka Olkkari, 14.6. klo 10-11.30  
 • Raision Taiteiden yö 14.6. klo 17-20, Kirjastotalo. 
 • Kohtaamispaikka Olkkari, 19.6. klo 10-11.30. 
   
 • Harrastemessut 24.8. klo 17-19, Kerttulan liikuntahalli 
 • Killin Markkinat 26.8. klo 10-14, Raision tori. 

Mikäli tarvitset tukea sähköiseen kyselyyn vastaamisessa, NuoLi-palvelupisteessä on käytettävissä asiakaskoneita ja sieltä saa apua kyselyn täyttämiseen. Palvelupiste (Nallinkatu 2) on avoinna ma–to klo 9–16 sekä pe klo 9–15.

Myös Raision seurakunnan Tasalan kamarissa koko kesän ATK-opastusta tiistaisin klo 10-13. Tasalanaukio 5.

  Miten asukkaiden ideoita arvioidaan? 

  Kaupungin asiantuntijat arvioivat kaikki asukasideat ja niiden toteutusmahdollisuudet seuraavin kriteerein:

  • idea tulee olla kaupungin toimivallassa ja toteutettavissa vuonna 2023-2024
  • idea liittyy teemoihin: asuinalueiden kehittäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen, kestävyys ja ekologisuus, hyvinvointi, aktiivisuus ja osallisuus tai Raision kaupunki 50v -juhlavuosi
  • idea on toteutettavissa osallistuvan budjetoinnin määrärahalla (50 000 €)
  • idea on kaupungin ylläpidettävissä jatkossa, eikä ei edellytä esim. kestämättömiä ylläpitokustannuksia tai pysyvän henkilökunnan palkkaamista
  • idea on epäkaupallinen, syrjimätön ja yhdenvertaisuutta edistävä
  • idean tulee olla lainmukainen
  Hyvinvointikoordinaattori
  Organisaatio
  Konsernipalveluyksikkö
  Yksikkö
  Päätöksentekopalvelut
  Matkapuhelinnumero
  +358 40 530 3752
  Address
  Kaupungintalo