Katujen kunnossapito ja hoito

Valoverkon alla on monenlaisia liikennejärjestelyjä.

Katujen ja liikennealueiden kunnossapidon tarkoituksena on tarjota käyttäjille mahdollisuus turvalliseen liikkumiseen.

Kesäkunnossapito

  • Katujen päällystevaurioiden korjaus
  • Tukkeutuneiden sivuojien ja rumpujen avaaminen
  • Katujen harjaus, kun hiekoitus lopetetaan
  • Katujen pesu vain ydinkeskusta-alueella
  • Sorateiden tasaaminen
  • Pölynsidonta

Tonttiliittymän hoito kuuluu kiinteistön omistajalle.

Talvikunnossapito

  • lumen auraus ja liukkauden torjunta
  • Jäätyneiden rumpujen avaaminen
  • Päällystevaurioiden korjaus sääolosuhteiden salliessa
  • Liikennemerkkien, opasteiden, liikennevalojen ja katuvalojen hoito.

Hoitotaso perustuu Raision teknisen lautakunnan hyväksymään kunnossapitoluokitukseen (ks. kartat). Luokituksen mukaan pää- ja kokoojakadut hoidetaan ensin, minkä jälkeen siirrytään tonttikaduille. Kevyen liikenteen väylistä hoidetaan ensimmäisenä koulureitit.

Tonttiliittymän lumen poisto ja liukkauden torjunta kuuluvat kiinteistön omistajalle.

Romuajoneuvot

Hylätyt, liikennöintiä ja kunnossapitoa haittaavat ajoneuvot poistetaan katualueelta. Siirrosta huolehtii Raision Autohajottamo. Hajottamolle voi tuoda romuajoneuvon maksutta. Siirto-, ilmoitus- ym. kulut peritään ensisijaisesti omistajalta.

Ilmoitukset Raision kaupungin katualueella havaituista hylätyistä ajoneuvoista voi tehdä kunnossapitoinsinöörille.

Pysäköinninvalvonta

Pysäköintivirhemaksu on 30 euroa. Mikäli maksua ei makseta 30 päivän kuluessa, summa kohoaa 42 euroon.

Pysäköintivirhemaksuun voi vaatia oikaisua 30 päivän kuluessa maksun tiedoksisaannista. Pääsääntöisesti maksu annetaan tiedoksi kiinnittämällä maksulomake ajoneuvoon näkyvälle paikalle.

Oikaisuvaatimuslomake löytyy liitteistä. Lomake toimitetaan kaupunginlakimiehelle.

Kunnossapitoinsinööri
Organisaatio
Tekninen keskus
Yksikkö
Kunnallistekniset palvelut Infraomaisuuden hallinta
Matkapuhelinnumero
+358 40 053 0916
Address
Kaupungintalo, Nallinkatu 2

Keywords

Asuminen ja ympäristö
Tienpito
Pysäköinti