Raision lasten ja nuorten kuvataidekoulu

Tyttö esittelee maalausta.

Raision lasten ja nuorten kuvataidekoulu järjestää 7-18 -vuotiaille lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää kuvataiteen perusopetusta.  

Opinnot tarjoavat mahdollisuuksia taiteen tekemiseen, kokemiseen ja taiteesta nauttimiseen. Tunneilla tehdään itse, kokeillaan materiaaleja ja harjoitellaan niiden käyttöä, opitaan kuvan tekemistä, tutkitaan kuvia, median ilmiötä ja ympäristön visuaalisuutta. Yleisen oppimäärän tavoitteena on oppimisen ilon, opiskelumotivaation ja luovan ajattelun edistäminen.  

Kuvataidekoulussa opiskelua ohjaa Opetushallituksen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin pohjautuva Raision lasten ja nuorten kuvataidekoulun opetussuunnitelma.  

Kuvataidekoulun ryhmiä opettaa kuvataiteilija Tarja Orvokki Virtanen. Ryhmät kokoontuvat Kylä-Klemelässä (Hulvelankatu 35, Raisio). 

Opintoryhmät 2019 - 2020 

Kuvataidekoulussa toimii 5-6 perusryhmää sekä lukuvuosittain vaihtuvat kaksi teemaryhmää. Perusryhmien määrä vaihtelee lukuvuosittain oppilasmäärästä riippuen.     

Yhteiset opinnot: 

Minä ja kuvat 
Luonnon muotoja 
Havainto ja havaitseminen 
Ennen ja nyt 
Ympäristön kuvamaailma 
Kuvien aika 

Teemaopinnot: 

Plastinen muotoilu ja rakentelupaja 
Grafiikkapaja

Valmentava ryhmä 

Kuvataidekouluun valmentavassa, 6-vuotiaille tarkoitetussa ryhmässä tutustutaan taiteen ilmiöihin leikinomaisen työskentelyn avulla. 

Valmentavan ryhmän oppilaspaikkaa haetaan sähköisesti. Mikäli tulijoita on enemmän kuin ryhmään mahtuu, oppilaspaikat arvotaan. 

Maksut ja peruutukset 

Kuvataidekoulun lukukausimaksu on 57 € (114 €/lukuvuosi), sisaralennus on 10 €. Valmentavan ryhmän kurssimaksu ilmoitetaan opetusohjelmassa.  

Ilmoittautuminen on sitova. Mahdolliset peruutukset on ilmoitettava opiston toimistoon 7 päivää ennen opetuksen alkamista, viikon sisällä opetuksen alkamisesta tehdystä peruutuksesta peritään 20 euron suuruiset käsittelykulut ja sen jälkeen koko lukukausimaksu. 

Ilmoittautuminen koskee myös kevätlukukautta. Kevätlukukauden voi peruuttaa maksutta ottamalla yhteyttä opiston toimistoon ennen opetuksen alkamista. 

Oppitunneilta pois jääminen tai opettajalle tehty ilmoitus eivät riitä peruutukseksi. 

Ilmoittautuminen ja haku 

Uudet oppilaat hakevat oppilaspaikkaa sähköisesti erikseen ilmoitettavan aikana. 

Jatkavat oppilaat ilmoittautuvat internetissä tai palauttamalla kevätkaudella jaetun ilmoittautumislomakkeen opiston toimistoon. 

Vapaita paikkoja voi tiedustella opiston toimistosta koko lukuvuoden ajan.

Tuntiopettaja
Organisaatio
Sivistyskeskus
Yksikkö
Opetuspalvelut
Matkapuhelinnumero
+358 40 580 6761
Address
Raisio-opisto, Kirkkoväärtinkuja 18