Kuntalaisaloitteella voi vaikuttaa päätöksentekoon

Jokaisella kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnan toimintaa koskeva aloite.

Kuntalaisaloite.fi:n kautta

Raision kaupunki on mukana kuntalaisaloite.fi-palvelussa, jossa aloitteen voi tehdä sähköisesti. Palvelussa voi myös kannattaa tai seurata toisten tekemiä aloitteita. 

Suoraan Raision kaupungille

Kuntalaisaloitteen voi myös toimittaa Raision kaupungin kirjaamoon:

Kirjaamosta aloite lähetetään asiasta vastaavalle työntekijälle, joka ilmoittaa aloitteen tekijälle, mihin toimenpiteisiin aloite on johtanut.

Tee aloitteesta mahdollisimman selkeä ja helposti luettava

  • otsikoi aloite selkeästi
  • kerro, mitä palvelua aloite koskee (esim. sivistys-, tekniset tai sosiaali- ja terveyspalvelut)
  • perustele ja ehdota, mitä asian parantamiseksi pitäisi tehdä

Aloitteessa tulee näkyä selkeästi aloitteen tekijän nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite).

Riittäisikö palaute?

Aloitetta tehdessä kannattaa harkita, riittäisikö asian hoitamiseksi palautteen antaminen. Kaikki palautteet käsitellään ja niihin vastataan viimeistään kahden viikon sisällä.

Lisätietoja kuntalaisaloitteesta antaa

Vs. kaupunginsihteeri
Organisaatio
Konsernihallinto
Matkapuhelinnumero
+358 44 797 1668
Address
Kaupungintalo, Nallinkatu 2

Keywords

Kaupunki ja päätöksenteko
Demokratia
Kansalaisvaikuttaminen