Viranhaltijapäätökset

Kaupungin verkkosivuilla julkaistaan kaikki ne viranhaltijapäätökset, joista on tehty pöytäkirja ja joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella, jos se katsotaan tarpeelliseksi (kuntalaki 140 § 2 mom.).

Kaikki viikon aikana tehdyt julkaistavat viranhaltijapäätökset julkaistaan ao. viikon perjantaina, kuitenkin aikaisintaan 21 päivää ennen seuraavaa toimielimen kokousta. Tarkoitus on, että lautakunta tai kaupunginhallitus voi kokouksessaan ratkaista otto-oikeuden käyttämisen kyseisen päätöksen osalta.

Nähtävilläpitopaikat keskuksissa

Konsernihallinnon viranhaltijat:

 • Konsernihallinto, kaupungintalo, Nallinkatu 2

Teknisen keskuksen viranhaltijat:

 • Teknisen keskuksen asiakaspalvelu, kaupungintalo, Nallinkatu 2

Sivistyskeskuksen viranhaltijat:

 • Opetus- ja kulttuuripalvelut:
  Sivistyskeskus, kaupungintalo, Nallinkatu 2
 • Liikunta- ja nuoriso- sekä kirjastopalvelut:
  Raision kaupunginkirjasto, Eeronkuja 2
 • Koulujen ja oppilaitosten rehtorit:
  ko. koulun tai oppilaitoksen kanslia
 • Varhaiskasvatus:
  Sivistyskeskus, Nallinkatu 3
 • Päiväkodit ja perhepäivähoidon ohjaajat:
  ko. päiväkodit ja Nallinkatu 3

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijat

 • Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallintopalvelut, Nallinkatu 3