Raision kaupunki työnantajana

Raision kaupunki tuottaa monipuolisesti ja monialaisesti kaupunkilaisten tarvitsemia palveluja. Eniten työntekijöitämme työskentelee sosiaali- ja terveysalan sekä opetusalan tehtävissä. Raision kaupungilla on töissä myös teknisen alan ammattilaisia, jotka huolehtivat muun muassa ympäristö- ja teknisten palvelujen tuottamisesta.

Kaupungilla on töissä noin 1400 työntekijää. Jokaisen työntekijän työpanos, osaaminen ja viihtyvyys ovat tärkeitä asioita Raision kaupungille. Uskomme tasa-arvoon ja oikeudenmukaiseen kohteluun.  Pidämme huolta työntekijöidemme ammatillisesta osaamisesta. Tuemme myös omaehtoista opiskelua.

Miten haen töihin Raision kaupungille?

Kaupunki ilmoittaa avoimista työpaikoista työhallinnon sivustolla sekä kunta-alan rekrytointeihin erikoistuneella Kuntarekry-sivustolla. Toivomme, että työpaikkoihin haetaan ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän, Kuntarekryn kautta. Huomaathan hakemusta jättäessäsi, että hakuajan päättyminen on määritelty päivämäärällä ja kellonajalla. Hakuajan päättymisen jälkeen saapuneita hakemuksia ei voida huomioida. Hakemuksen avoimeen työpaikkaan voi lähettää myös postitse osoitteeseen: Raision kaupunki, PL 100, 21201 Raisio.

Avoimet työpaikat Kuntarekryssä

Sijaisuudet Raision kaupungilla

Raisiolla ei ole keskitettyä rekrytointiyksikköä, vaan kukin esimies vastaa omien työpisteidensä sijaisjärjestelyistä.

Miten palkkaus kaupungin töissä määräytyy?

Kunta-alan palkat määritellään kunta-alan virka- ja työehtosopimuksissa. Kokonaispalkkaus koostuu tehtäväkohtaisesta palkasta, työkokemusaikaan sidotusta lisästä, henkilökohtaisesta lisästä ja työaikakorvauksista. Lisätietoja kunta-alan palkkauksesta saat muun muassa kunnallisen työmarkkinalaitoksen sivuilta.

Keywords

Kaupunki ja päätöksenteko