Kouluun ilmoittautuminen

Pieni poika kävelee hiekkatiellä reppu selässä.

Ilmoittautuminen Raision perusopetuksen kouluihin, aamu- ja iltapäivätoimintaan ja esiopetukseen alkavalle lukuvuodelle 2020 – 2021

Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan sen vuoden tammikuussa, jonka syksynä lapsi aloittaa koulun. Lapselle on mahdollista hakea lupaa aloittaa koulunkäynti vuotta aiemmin tai vuotta myöhemmin. Hakemukseen tulee liittää lääkärin tai koulupsykologin lausunto.

Ilmoittautuminen kouluihin 17.1.2020 mennessä

Raision perusopetuksen ensimmäiselle luokalle ilmoitetaan vuonna 2013 tai sitä ennen syntyneet lapset, jotka eivät vielä ole aloittaneet koulunkäyntiään.

Ilmoittautuminen tapahtuu internetissä Wilma-ohjelmalla 17.1.2020 mennessä.

Raision kaupungin esiopetuksessa olevien lasten huoltajille jaetaan päiväkodeista ilmoittautumisohjeet ja käyttäjätunnukset ohjelmaan. Muille raisiolaisille ilmoittautumisohjeet ja käyttäjätunnukset postitetaan koteihin. Raisioon muuttavat ilmoittautuvat täyttämällä kouluun ilmoittautuminen-lomakkeen ja palauttamalla sen sivistyskeskukseen.

Lisätietoja opetuspalveluista p. 044 797 1330 (Nallinkatu 2, 21200 Raisio) tai sivistys@raisio.fi.
Mikäli lapsi ilmoitetaan muualle kouluun kuin Raisioon, tulee siitä ilmoittaa Wilman kautta tai p. 044 797 1330.

Kouluun sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittautumisen Wilma-tuki järjestetään tiistaina 14.1.2020 klo 15.00 - 16.30 Friisilän koululla, Tasalankatu 16, 21200 Raisio.

Ruotsinkieliset oppilaat ilmoittautuvat Turun kaupungin ruotsinkieliseen perusopetukseen.

Englannin kieliluokalle ilmoittaudutaan 17.1.2020 mennessä

Englannin kieliluokat (CLIL) toimivat Raisiossa Ihalan koululla, Konsantie 16. Kieliluokalle ilmoittaudutaan Wilma-ohjelmalla kouluun ilmoittautumisen yhteydessä.

Opiskelusta kieliluokalla pidetään esittely Ihalan koululla 14.1.2020 klo 17.30. Tarvittaessa soveltuvuuskoe pidetään 23.1.2020 Ihalan koululla. Lisätietietoja kieliluokkatoiminnasta.

Oppilaiden kuljetusetu koskee vain oppilaalle määriteltyä lähikoulua. Oppilaat eivät saa koulukuljetusta valikoidessaan jonkin muun koulun kuin heille osoitetun lähikoulun.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan haku 2.1. - 31.3.2020 

Hakulomake täytetään Wilmassa. Lisätietoa toiminnasta löytyy kohdasta aamu- ja iltapäivätoiminta

Ilmoittautuminen esiopetukseen 17.1.2020 mennessä

Perusopetuslain mukaiseen esiopetukseen 12.8.2020 alkavalle esiopetuskaudelle ilmoittaudutaan 17.1.2020 mennessä täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake osoitteessa, lisätietoa kohdasta esiopetus.

Jos lapsella on oikeus esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen eikä hänellä vielä ole kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa, tulee sitä hakea samanaikaisesti. Lapsilla, joilla jo on kunnallinen varhaiskasvatuspaikka, ilmoittautuminen esiopetukseen riittää. Esiopetuksen lisäksi tarvittava varhaiskasvatus järjestetään samassa paikassa kuin esiopetus.

 

Sivistyskeskus
Puhelinnumero

Palvelusihteeri +358 44 797 1330

Palvelusihteeri +358 44 797 1308

Palvelusihteeri +358 44 797 1379

Sähköpostiosoite
Käyntiosoite

Nallinkatu 2
21200 Raisio

Postiosoite

PL 100
21201 Raisio

Location coordinates

Keywords

Lapsiperheet
Nuoret
Koulutus ja varhaiskasvatus
Koulutus
Perusopetus