Kouluun ilmoittautuminen

Pieni poika kävelee hiekkatiellä reppu selässä.

Ilmoittautuminen Raision perusopetuksen kouluihin, aamu- ja iltapäivätoimintaan ja esiopetukseen alkavalle lukuvuodelle 2019 – 2020

Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan sen vuoden tammikuussa, jonka syksynä lapsi aloittaa koulun. Lapselle on mahdollista hakea lupaa aloittaa koulunkäynti vuotta aiemmin tai vuotta myöhemmin. Hakemukseen tulee liittää lääkärin tai koulupsykologin lausunto.

Ilmoittautuminen kouluihin 24.1.2019 mennessä

Raision perusopetuksen ensimmäiselle luokalle ilmoitetaan vuonna 2012 tai sitä ennen syntyneet lapset, jotka eivät vielä ole aloittaneet koulunkäyntiään.

Ilmoittautuminen tapahtuu internetissä Wilma-ohjelmalla 24.1.2019 mennessä.

Raision kaupungin esiopetuksessa olevien lasten huoltajille jaetaan päiväkodeista ilmoittautumisohjeet ja käyttäjätunnukset ohjelmaan. Muille raisiolaisille ilmoittautumisohjeet ja käyttäjätunnukset postitetaan koteihin. Raisioon muuttavat ilmoittautuvat täyttämällä Kouluun ilmoittautuminen-lomakkeen ja palauttamalla sen sivistyskeskukseen.

Lisätietoja opetuspalveluista puh. 044 797 1330 tai sivistys@raisio.fi.

Mikäli lapsi ilmoitetaan muualle kouluun kuin Raisioon, tulee siitä ilmoittaa Wilman kautta tai puh. 044 797 1330.

Ruotsinkieliset oppilaat ilmoittautuvat Turun kaupungin ruotsinkieliseen perusopetukseen.

Englannin kieliluokalle ilmoittaudutaan 24.1.2019 mennessä

Englannin kieliluokat toimivat Raisiossa Ihalan koululla, Konsantie 16. Kieliluokalle ilmoittaudutaan Wilma-ohjelmalla kouluun ilmoittautumisen yhteydessä.

Lukuvuoden 2019 - 2020 CLIL-luokille hakevien oppilaiden huoltajille järjestetään infotilaisuus Ihalan koululla keskiviikkona 23.1.2019 klo 18. Jos kieliluokalle on paljon pyrkijöitä, voidaan järjestää soveltuvuuskoe, jonka ajankohdasta ilmoitetaan tarvittaessa kieliluokalle hakeville. Lisätietietoja kieliluokkatoiminnasta.

Oppilaiden kuljetusetu koskee vain oppilaalle määriteltyä lähikoulua. Oppilaat eivät saa koulukuljetusta valikoidessaan jonkin muun koulun kuin heille osoitetun lähikoulun.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan haku 31.3.2019 mennessä

Hakulomake täytetään Wilmassa. Lisätietoa toiminnasta löytyy kohdasta aamu- ja iltapäivätoiminta

Ilmoittautuminen esiopetukseen 24.1.2019 mennessä

Esiopetukseen 12.8.2019 alkavalle kaudelle ilmoittaudutaan 24.1. mennessä, lisätietoa kohdasta esiopetus.

Sivistyskeskus
Puhelinnumero
Palvelusihteeri +358 44 797 1330
Palvelusihteeri +358 44 797 1308
Palvelusihteeri +358 44 797 1379
Sähköpostiosoite
Käyntiosoite

Nallinkatu 2
21200 Raisio

Postiosoite

PL 100
21201 Raisio

Location coordinates

Avainsanat

Lapsiperheet
Nuoret
Koulutus ja varhaiskasvatus
Koulutus
Perusopetus