Asumisoikeusasunnot

Asumisoikeusasuntoja voivat hakea kaikki 18 vuotta täyttäneet. Hakemiseen tarvitaan kiinteistön sijaintikunnan jonotusnumero.

Numeron voi hakea valmiiksi kunnalta tai asunnon haun yhteydessä omistajayhtiöltä. Numero on kuntakohtainen, pysyvä ja se pätee kaikille yhtiöille. Vapautuvia asuntoja tarjotaan asukkaille jonotusnumeron mukaisessa järjestyksessä.

Aikaisemmin asumisoikeusasuntojen hakijoille määritetyt tulo- ja omaisuusrajat on poistettu. Hakijalta edellytetään kuitenkin, ettei hänellä ole hakualueella kohtuullisen tasoista omistusasuntoa tai varoja sellaisen hankkimiseen. Ehto ei kuitenkaan koske yli 55-vuotiaita hakijoita tai asumisoikeusasunnosta toiseen vaihtavaa.

Vapautuvien kohteiden tiedustelut