Avustukset seuroille ja yhdistyksille

Raisiolaiset urheilutyötä tekevät urheiluseurat, järjestöt ja niiden ohjaajat sekä urheilijat voivat anoa toimintaansa avustuksia. Avustamisessa noudatetaan Raision kaupungin vapaa-aikalautakunnan avustusohjetta. Pdf-muotoisen ohjeen voi ladata sivun alalaidassa olevasta linkistä. Se on myös saatavissa paperisena liikuntapalvelujen toimistosta.

Vapaa-aikalautakunnan avustusmuodot ovat:

  1. Toiminta-avustus
  2. Kohdeavustus 
  3. Urheiluvalmennusstipendi
  4. Soveltavan liikunnan toiminta-avustus

Urheiluseurojen toiminta-avustus

Toiminta-avustusta haetaan sähköisesti lähettämällä Excel-muotoiset hakulomakkeet pyydettyine liitteineen liikuntapalveluiden sähköpostiin, liikuntapalvelut@raisio.fi Hakemus on toimitettava 31.3.2020 klo 16 mennessä. Mikäli käytössäsi ei ole Excel-ohjelmaa, voi hakulomakkeet täyttää Raision kirjaston Nuoli-palvelupisteen asiakaskoneella.

Avustusmääräraha jaetaan perusosaan ja toimintaosaan, huomioi että kummallekin osalle on oma hakemuslomakkeensa. Perusosa jaetaan kategorioittain (1–3), joihin seurat sijoittuvat täyttäessään pääosan kriteereistä. Samassa kategoriassa olevat seurat saavat saman avustussumman, kategoriassa kolme seurat voivat saada eri summat. Toimintaosa määräytyy edellisen kalenterivuoden ohjattujen harjoitusten perusteella.

Toiminta-avustuksen perusosan hakemus

Toiminta-avustuksen toimintaosan hakemus

Kohdeavustus

Vapaamuotoinen hakemus on toimitettava to 15.10.2020 klo 16 mennessä (Huom. hakuaikaa on jatkettu!).

Avustus jaetaan aiheutuneiden nettokustannusten suhteessa jälkikäteen loka-marraskuussa sen jälkeen, kun kustannuksista on annettu hyväksyttävä kirjallinen selvitys. Hakemuksen voi lähettää joko sähköpostilla: marita.oksanen@raisio.fi tai postitse: Raision kaupunki, Sivistyskeskus / liikuntapalvelut, PL 100, 21201 Raisio.

Kohdeavustuksen piiriin kuuluva toiminta:

  • Terveys- ja perheliikuntatoiminta. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että- toiminta täyttää terveysliikunnan kriteerit, toiminta on kaikille avointa eikä osallistujilla ole jäsenvelvoitetta järjestävään seuraan
  • Kurssi- ja koulutustoimintaan. Hakemuksesta tulee ilmetä kurssin tai koulutuksen nimi, ajankohta, paikka, osallistuneiden määrä, koulutuksen hinta sekä tositteet kustannuksista.
  • Muut kohteet. Lautakunta voi myöntää avustusta harkintansa mukaan muihin tärkeiksi katsomiinsa kohteisiin, mikäli talousarvion käyttösuunnitelmassa on määrärahavaraus.

Soveltavan liikunnan toiminta-avustus haetaan ja jaetaan kohdeavustuksen yhteydessä

  • Avustus on tarkoitettu erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden liikuntatoiminnan kehittämiseksi sekä tukemiseksi Raisiossa. Soveltavalla liikunnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä henkilöitä, joilla on iän, sairauden, vamman tai muun toimintarajoitteisuuden vuoksi vaikeuksia harrastaa ja käyttää yleisiä liikuntapalveluita. Avustusta voi hakea myös integroidun ryhmän toiminnan tueksi.

Urheiluvalmennusstipendi

Urheiluvalmennusstipendit nuorille alle 25-vuotiaille raisiolaisille urheilijoille. Hakemus on toimitettava 15.1.2020 klo 16 mennessä. Hakemuslomake on ladattavissa tämän  sivun alareunasta.

Kirjalliset hakemukset, joihin tulee liittää valmennusbudjetti, osoitetaan Raision kaupungin vapaa-aikalautakunnalle, os. PL 100, 21201 Raisio tai sähköpostitse: liikuntapalvelut(at)raisio.fi. Hakemuslomakkeita saa myös liikuntapalveluista, mistä saa myös tarkempia tietoja ja urheiluvalmennusstipendin jakosääntöjä.

Hakuvuoden lopulla stipendin saajan on toimitettava myös urheilu-valmennusstipendin käyttöselvitys erillisellä kaavakkeella.

Kaikkia hakemuslomakkeita voi noutaa myös liikuntapalvelujen toimistosta, Eeronkuja 2.
Avustushakemukset ja muut liitteet on palautettava edellä lueteltuihin määräpäiviinsä mennessä osoitteeseen:

Raision kaupunki
Sivistyskeskus/liikuntapalvelut
PL 100
21201 Raisio
tai sähköpostitse: liikuntapalvelut(at)raisio.fi

Lisätietoja:

Liikuntasuunnittelija
Organisaatio
Sivistyskeskus
Yksikkö
Liikuntapalvelut
Matkapuhelinnumero
+358 40 747 9002
Address
Kirjasto Nuoli, Eeronkuja 2