Avustukset seuroille ja yhdistyksille

Raisiolaiset urheilutyötä tekevät urheiluseurat, järjestöt ja niiden ohjaajat sekä urheilijat voivat anoa toimintaansa avustuksia. Avustamisessa noudatetaan Raision kaupungin vapaa-aikalautakunnan avustusohjetta. Pdf-muotoisen ohjeen voi ladata sivun alalaidassa olevasta linkistä. Se on myös saatavissa paperisena liikuntapalvelujen toimistosta.

Vapaa-aikalautakunnan avustusmuodot ovat:

 1. Toiminta-avustus
 2. Kohdeavustus 
 3. Urheiluvalmennusstipendi
 4. Soveltavan liikunnan toiminta-avustus

Lähettämällä tai jättämällä avustushakulomakkeen hakijayhteisön yhteyshenkilö antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn hakemukseen liittyvissä asioissa.

Tietosuojaseloste löytyy: https://www.raisio.fi/fi/tietosuoja

Urheiluseurojen toiminta-avustus

Toiminta-avustusta haetaan sähköisesti lähettämällä Excel-muotoiset hakulomakkeet pyydettyine liitteineen Raision kaupungin kirjaamoon, kirjaamo@raisio.fi Hakemus on toimitettava 31.3.2023 klo 16 mennessä. Mikäli käytössäsi ei ole Excel-ohjelmaa, voi hakulomakkeet täyttää Raision kaupungintalon Nuoli-palvelupisteen asiakaskoneella.

Avustusmääräraha jaetaan perusosaan ja toimintaosaan, huomioi että kummallekin osalle on oma hakemuslomakkeensa. Perusosa jaetaan kategorioittain (1–3), joihin seurat sijoittuvat täyttäessään pääosan kriteereistä. Samassa kategoriassa olevat seurat saavat saman avustussumman, kategoriassa kolme seurat voivat saada eri summat. Toimintaosa määräytyy edellisen kalenterivuoden ohjattujen harjoitusten perusteella.

Toiminta-avustuksen perusosan hakemus

Toiminta-avustuksen toimintaosan hakemus (ohjatut ryhmät v. 2022)  

Kohdeavustus raisiolaisille urheiluseuroille

Hakemus on toimitettava 15.10.2023 klo 16 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. 

Huom! Avustushakemuksen voi jättää seuran nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö. Sähköiseen hakemukseen kirjaudutaan Suomi.fi-tunnisteella.

Näin ollen paperiset avustuslomakkeet liitteineen ovat historiaa, eikä kaupungin kirjaamoon enää toimiteta hakemuksia.

Kohdeavustushakemuksen linkki:
ttps://link.webropol.com/s/raision-kaupunki-kohdeavustushakemus2023

 • Huomioitahan, että * -merkityt kentät ovat pakollisia kenttiä.
 • Syntyneet kustannukset todennetaan hakemukseen liitettävillä kuiteilla
 • Hakemuslomakkeen voi tallentaa keskeneräisenä ja jatkaa täyttämistä myöhemmin. Huolehdi kuitenkin siitä, että hakemus lähetetään määräaikaan mennessä.

Kohdeavustuksen piiriin kuuluva toiminta:

 • Terveys- ja perheliikuntatoiminta
 • Kurssi- ja koulutustoiminta
 • Muut kohteet

Soveltavan liikunnan toiminta-avustus haetaan ja jaetaan kohdeavustuksen yhteydessä

 • Avustus on tarkoitettu erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden liikuntatoiminnan kehittämiseksi sekä tukemiseksi Raisiossa.

Avustushakemuksen voi jättää yhdistyksen / seuran nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö.

Avustus jaetaan aiheutuneiden nettokustannusten suhteessa jälkikäteen, kun kustannuksista on annettu kirjallinen selvitys. Syntyneet kustannukset todennetaan hakemukseen liitettävillä kuiteilla. 

  Urheiluvalmennusstipendi

  Urheiluvalmennusstipendit nuorille alle 25-vuotiaille raisiolaisille urheilijoille. Hakemus on toimitettava 14.1.2023 klo 16 mennessä. Hakemuslomake on ladattavissa tämän  sivun alareunasta.

  Kirjalliset hakemukset, joihin tulee liittää valmennusbudjetti, osoitetaan Raision kaupungin vapaa-aikalautakunnalle, os. PL 100, 21201 Raisio tai sähköpostitse: kirjaamo@raisio.fi Hakemuslomakkeita saa myös liikuntapalveluista, mistä saa myös tarkempia tietoja ja urheiluvalmennusstipendin jakosääntöjä.

  Hakuvuoden lopulla stipendin saajan on toimitettava myös urheilu-valmennusstipendin käyttöselvitys erillisellä kaavakkeella.

  Kaikkia hakemuslomakkeita voi noutaa myös liikuntapalvelujen toimistosta Raision kaupungintalolta, Nallinkatu 2.
  Avustushakemukset ja muut liitteet on palautettava edellä lueteltuihin määräpäiviinsä mennessä osoitteeseen:

  Raision kaupunki
  Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala
  Liikuntapalvelut
  PL 100
  21201 Raisio
  tai sähköpostitse: kirjaamo@raisio.fi

  Lisätietoja: