Oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksen tavoite

Oppilaanohjauksen tavoite on tukea ja ohjata oppilaita niin, että oppilas suoriutuisi opiskelustaan peruskoulussa mahdollisimman hyvin. Oppilaanohjaaja pitää oppilaanohjauksen luokkatunnit, antaa pienryhmäohjausta sekä henkilökohtaista ohjausta, vastaa oppilaiden TET-jaksojen, nivelvaiheiden ja jatko-opintoihin hakeutumisen ohjauksesta sekä osallistuu moniammatilliseen yhteistyöhön ja oppilashuoltotyöhön ohjauksen asiantuntijana.

Oppilaanohjauksen tehtävä

Ohjauksen tehtävänä on osaltaan ehkäistä syrjäytymistä. Oppilaanohjaajan lisäksi jokaisen opettajan tehtävänä on ohjata ja tukea oppilaan opiskelua ja ennaltaehkäistä oppimiseen liittyvien ongelmien syntyä sekä tukea oppilaan persoonallista kasvua ja kehitystä. Ohjaustyö muodostaa koko perusopetuksen kestävän jatkumon ja jatkuu myös oppilaan siirtyessä jatko-opintoihin.

Vaisaaren oppilaanohjaajat 

Vaisaaren koulussa toimii tällä hetkellä neljä oppilaanohjaajaa: Sari Malmberg, Antti Kaasalainen, Anna-Maija Vuorinen ja Samuel Sohlman. Kukin vastaa heille nimettyjen luokkien oppilasasioista. 

Erityisluokkien oppilaanohjaus

Erityisluokkien oppilaanohjauksesta vastaavat pääasiassa näiden luokkien luokanohjaajat.

Asiasanat

Koulutus
Perusopetus