Friisilän koulu

Friisilän koulu on Raision keskustassa sijaitseva alakoulu, jossa on noin 300 oppilasta. Yleisopetuksen lisäksi koulussa toimii kolme erityisopetuksen luokkaa, joista yksi on yläkoulun luokka. Lisäksi erityistä tukea tarvitsevia oppilaita opiskelee integroituina yleisopetuksen luokissa. Koulussa onkin hyvät edellytykset auttaa oppilaita, joilla on vaikeuksia oppimisessa tai vaikka kielen kehityksessä.

Koulussa annetaan myös valmistavaa opetusta maahanmuuttajataustaisille lapsille, joiden suomen kielen taito ei riitä eri oppiaineiden opiskelemiseen perusopetuksen ryhmässä. Lisäksi kotikielen opetusta annetaan bosnian, albanian, arabian, somalin ja persian kielillä. Musiikista kiinnostuneiden on mahdollista osallistua musiikkipainotteiseen opetukseen 3.-luokan alkaen.

lateral-image-left

Asiasanat

Lapsiperheet
Nuoret
Koulutus ja varhaiskasvatus
Perusopetus