Vesihuoltolain mukaiset vapautukset

Vesihuoltolain 11 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin liittämisestä. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.

Liitteet

Ympäristötarkastaja
Organisaatio
Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala
Yksikkö
Ympäristöpalvelut
Matkapuhelinnumero
+358 40 521 5342
Address
Kaupungintalo, Nallinkatu 2