Valvontasuunnitelma ja maksutaksa

Valvontasuunnitelma

Kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma siten että valvonta on vaatimusten mukaista, ehkäisee terveysvaaroja ja suojaa kuluttajia taloudellisilta tappioilta.

Valvontasuunnitelman tulee sisältää eri toimialueiden (elintarvike-, terveydensuojelu-, ja tupakkalain valvonta) yksityiskohtainen suunnitelma.

Valvontasuunnitelma on lainsäädännön mukaan edellytys kunnan perimille valvonnan maksuille.

Maksutaksa

Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön mukaan kunnan on perittävä toiminnanharjoittajalta hyväksymänsä taksan mukainen maksu ilmoitusten ja hakemusten käsittelystä, kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista ja näytteenotosta sekä näytteen tutkimisesta.

Lisäksi kunnan on perittävä maksu säädösten ja määräysten noudattamatta jättämiseen perustuvien toimenpiteiden valvomiseksi tapahtuvista tarkastuksista.

Maksutaksa on hyväksytty Raision kaupunginvaltuustossa 23.1.2017 ja se on astunut voimaan 7.2.2017. Maksutaksaa on päivitetty terveysvalvontajaostossa 12.12.2017 ja se on astunut voimaan 1.1.2018.               

Liitteet

Terveystarkastaja
Organisaatio
Tekninen keskus
Yksikkö
Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut
Matkapuhelinnumero
+358 50 339 0536
Sähköposti
Address
Kaupungintalo, Nallinkatu 2