Tarjouskilpailu tontista rakennusyhtiöille

Uutiset
Raision kaupunki luovuttaa avoimella tarjouskilpailulla asuinpientalojen tonttialueen Kuloisissa yhtiömuotoiseen toteutukseen. Tonttialue sijaitsee osoitteessa Pasantie 18 ja 20.
Kaksi rakennusmiestä juttelee.

Tonttialue käsittää Kuloistenrinteen asemakaavan muutoksen asuinpientalojen (AP-45) korttelialueelle kortteliin 635 osoitetut kaavatontit 8 ja 9. Kaavatonttien yhteenlaskettu pinta-ala on 8294 m2 ja molemmille on osoitettu rakennusoikeutta 900 k-m2 eli yhteensä 1800 k-m2.

Tonttialueella sijaitsee 1950-luvulla rakennetut asuinrakennus ja saunarakennus, jotka luovutetaan purkukuntoisina ja myös edellytetään purettavan.

Tonttialue luovutetaan tarjousten perusteella. Pohjahinta on 125 €/k-m2 (eli koko tonttialueen 225.000 euroa).

Tarjous tulee tehdä tätä tarkoitusta varten laaditulla tarjouslomakkeella ja tarjous on jätettävä sähköisesti osoitteeseen tekninen@raisio.fi maanantaihin 30.11.2020 klo 12:00 mennessä.

Muokattu viimeksi
16.11.2020 10:14