Raisio kerää näkemyksiä tulevaisuuden kouluverkosta

Uutiset
Raision kaupunki julkaisi torstaina kouluverkkoselvityksen. Selvitys esittää kouluverkon rakennevaihtoehtoja tulevaisuudessa muuttuviin oppilasmääriin ja muihin tarpeisiin. Kouluverkkoselvityksen julkaisua seuraa lapsivaikutusten arviointi ja palautekysely varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen huoltajille, oppilaskunnille ja henkilöstölle.
Polkupyöriä Vaisaaren koulun edessä talvisessa maisemassa.

Raision kaupunki julkaisi vuonna 2019 palveluverkkoselvityksen, joka kartoitti kaupungin sivistyskeskuksen tuottamia palveluja ja palvelupaikkoja. Palveluverkkoselvityksen yhteydessä hyväksyttiin kouluverkon aluemalli ja ikärakennejako 0–4 ja 5–9-luokkiin.

Palveluverkkoselvityksen jatkotyönä kaupunki käynnisti kouluverkkoselvityksen, joka selvittää muun muassa oppilasmäärien kehitystä eri alueilla ja niiden vaikutusta koulujen tilatarpeisiin. Selvityksessä oppilasmäärän on arvioitu vähenevän 6 % seuraavan kymmenen vuoden aikana. Edellisen kymmenen vuoden aikana lasku on ollut 12 %.

- Koulu- ja päiväkotiverkko ovat kaupungin keskeisiä peruspalveluita, joilla on suuri merkitys myös vetovoimatekijänä. Toimivien tilojen lisäksi myös laadukkaalla toiminnalla ja sen kehittämisellä on suuri merkitys, sivistysjohtaja Leena Laakso arvioi.

Kouluverkkoselvitys esittää viisi mallia, joista yksi on kahden yhtenäiskoulun teoreettinen malli ja yksi lähes nykytilaa vastaava malli. Kolme mallia esittää erilaisia ratkaisuja kouluverkon tehostamiseen ja uusien yksiköiden toteuttamiseen. Uudistavissa malleissa Konsa ja Krookila yhdistyisivät Ihalan pääkouluun sekä Tahvio-Tikanmaa ja Kaanaa yhdistyisivät yhdeksi kouluksi.

Ennen kouluverkkopäätösten tekemistä kaupunki kerää huoltajien, oppilaskuntien ja henkilöstön näkemyksiä erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista. Kouluverkkoselvityksen on suunniteltu etenevän päätöksentekoon kevään aikana.

Kouluverkkoselvitys esiteltiin torstaina Raision perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle, nuorisovaltuustolle ja median edustajille. Tutustu esitysmateriaaliin alla olevasta liitteestä.

Muokattu viimeksi
18.2.2021 17:00