Raisio alkaa THL:n suosituksen mukaisesti rokottaa myös 12–15-vuotiaita riskiryhmäläisiä

Uutiset
Raisio alkaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uuden suosituksen mukaisesti rokottaa vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin kuuluvia 12–15-vuotiaita raisiolaisia ja ruskolaisia. Lasten riskiryhmät ovat muuten samat kuin 16 vuotta täyttäneillä, mutta ylipainon osalta suositellaan käytettäväksi lasten painoindeksiä.
Rokotetta annostellaan ruiskuun lääkepullosta.

THL:n suosituksen perusteena on, että tiettyjä sairauksia, kuten vaikeaa sydänsairautta tai jatkuvaa lääkitystä vaativaa astmaa, sairastavien nuorten arvioidaan hyötyvän koronarokotuksesta merkittävästi. Lasten riskiryhmät eroavat 16 vuotta täyttäneiden riskiryhmistä ylipainon osalta. Sen arvioimiseksi THL suosittelee käytettävän lasten painoindeksiä eli ISO-BMI:tä. ISO-BMI:n alarajaksi suositellaan 35:tä, joka kuvaa ikäryhmässä vaikeaa ylipainoisuutta.

Rokotusajan voi varata puhelimitse terveysasemalta. Ajanvarauksen äänivalikosta pitää valita kohta "koronarokotukset". Tehosterokotusaika on tasan 12 viikon kuluttua ensimmäisestä rokotuksesta, ja aika annetaan ensimmäisellä rokotuskerralla. Aikaa varatessa on erittäin tärkeää tarkistaa, että myös tehosterokotuksen ajankohta on itselle sopiva.

Kuten muidenkin rokotteiden kohdalla, alaikäinen voi itse päättää koronarokotteen ottamisesta, jos terveydenhuollon ammattilainen katsoo, että hän ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan. Lapsen itsemääräämisoikeudelle ei ole laissa ikärajaa ja siksi asia arvioidaan tapauskohtaisesti. Jos nuori ei ole kykenevä päättämään hoidostaan itse, rokotuspäätökseen tarvitaan huoltajien suostumus.

Riskiryhmiin kuuluvien lasten rokottaminen on mahdollista tällä hetkellä voimassa olevan koronarokotusasetuksen perusteella. Muita kuin riskiryhmiin kuuluvia alle 16-vuotiaita ei toistaiseksi rokoteta Suomessa. Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä ja THL selvittävät parhaillaan, millä edellytyksillä lasten koronarokotukset voitaisiin aloittaa. Päätöksen asiasta tekevät sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtioneuvosto.

Tietoa koronarokotuksista Raision koronarokotussivulla 

Muokattu viimeksi
18.6.2021 13:36

Asiasanat

Nuoret
Sosiaali- ja terveyspalvelut
korona