Työterveyden palvelut työnantekijälle

Tällä sivulla

Terveystarkastukset

Jokaisella työpaikalla on nimetty työterveyslääkäri ja työterveyshoitaja, jotka vastaavat terveystarkastusten sisällön toteutuksesta. Terveystarkastuksessa kartoitetaan terveyteen, turvallisuuteen ja työkykyyn liittyviä tekijöitä ja annetaan tietoa terveellisiin ja turvallisiin työtapoihin sekä oman terveyden ylläpitoon.

Työntekijälle pakollisia tarkastuksia ovat erityistä sairastumisen vaaraa aiheutuviin töihin liittyvät tarkastukset esim. yötyö, altistuminen kemiallisille aineille, melutyö jne. Työnantaja voi järjestää myös vapaaehtoisia työterveystarkastuksia esim. ikäryhmittäin.

Terveystarkastuksiin voi kuulua erilaisia laboratorio-, röntgen- ja ultraäänitutkimuksia.

Tutkimuksiin tarvitaan aina työterveyshuollon lääkärin tai- hoitajan lähete.

Työfysioterapia

Työterveyslääkärin tai työterveyshoitajan harkintaan perustuen työfysioterapeutti osallistuu terveystarkastukseen.

Vastaanottotoiminta

  • Tutkii ja arvioi työntekijän toimintakykyä ja työssä kuormittumista
  • Ohjaa työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä
  • Antaa neuvontaa ja ohjausta kokonaisvaltaisen terveyden edistämisessä                                                       

Työpaikkatoiminta       

  • Opastaa valitsemaan sopivia työasentoja, työliikkeitä ja työtapoja
  • On mukana uusien työtilojen ja – välineiden suunnittelussa
  • Arvioi työympäristöä ja tukee hyvien käytäntöjen juurtumista yhteistyössä työntekijöiden kanssa
  • Suunnittelee ja toteuttaa ryhmätoimintaa

Sairaanhoito

Työterveyshuollon sairaanhoidossa pääpaino on työkykyyn liittyvissä sairauksissa. Sairaanhoitopalveluja tarjoavat lääkärit, terveydenhoitajat ja sairaanhoitaja. Mikäli sopimus ei sisällä sairaanhoitoa, käänny oman terveyskeskuksesi puoleen.

Rokotukset

Rokotukset toteutetaan työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti. Työntekijä on oikeutettu rokotuksiin, jos työtehtävissä on altisteita, joiden on arvioitu altistavan normaalia herkemmin taudeille.

Mikäli sinulla on kysyttävää rokotteista, ota yhteyttä työterveyshoitajaan.

Työtapaturmat

Työtapaturmalla tarkoitetaan äkillistä, ennalta arvaamatonta ja ulkoisen tekijän aiheuttamaa tapahtumaa, josta on seurauksena vamma tai sairaus. Tapaturma tulee sattua joko työssä -eli työtä tehdessä- tai työstä johtuvissa olosuhteissa esim. työmatkat.                                                

Työtapaturmatilanteessa ota aina yhteys puhelimitse ennen vastaanotolle saapumista.

Työterveyshuollossa ei ole jatkuvaa päivystysvalmiutta.

Ilmoita tapaturmasta työnantajallesi. Täyttäkää työnantajan kanssa vakuutustodistus. Todistus tulee toimittaa mahdollisimman pian ensisijaisesti tapaturmaa hoitaneeseen yksikköön.

Työpsykologi

Työpsykologi on työterveyshuollon asiantuntija, jonka toiminta keskittyy psykososiaalisen kuormituksen; työstressin ennalta ehkäisyyn, arviointiin ja vähentämiseen. Tavoitteena on työntekijöiden ja työyhteisöjen henkisen hyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen.

Palvelu on tarkoitettu yksittäisille työntekijöille, esimiehille ja työyhteisöille.

Vastaanotolle voi hakeutua psyykkisen työkyvyn ollessa uhattuna esimerkiksi kriisi-, stressi- tai uupumustilanteessa,  työyhteisön ristiriitatilanteissa sekä esimiestyön tukeen liittyvissä asioissa.

Vastaanotolle ohjautuminen tapahtuu työterveyslääkärin tai -hoitajan lähettämänä.

Laboratorio- ja röntgenpalvelut

Ajanvaraus laboratorioon

TYKS laboratoriot
+358 2 313 6321 ma-pe klo 7-15

Naantalin laboratorio
+358 2 436 2630 ma-pe klo 12-14.30

Ajanvaraus röntgeniin

TYKS röntgenit
+358 2 313 3633 ma-pe klo 8-15.30

Naantalin röntgen
+358 2 436 2630 ma-pe klo 12-14.30

Avainsanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Työ ja yrittäminen
Työterveyshuolto