Kielien ja kulttuurien kirjoa Raisiossa

Raisio on kotipaikka monelle kunnan asukkaalle, jonka juuret ovat Suomen rajojen ulkopuolella. Raisiossa asuu vakituisesti yhteensä 2434 vieraskielisiä (2021), mikä on vajaa 10 % väestöstä. Suurimmat kieliryhmät ovat venäjä, albania, bosnia, viro ja kurdi.

Uusin maahanmuuttajaryhmä ovat tilapäistä suojelua saaneet Ukrainan sotaa paenneet. Heitä asuu Raisiossa noin 470 henkeä. Tilapäistä suojelua saaneet voivat maaliskuusta 2023 lähtien hakea kotikuntaoikeutta, kun yksi vuosi tilapäistä suojelua Suomessa on tullut täyteen.

Kotoutumisen tavoitteena on, että maahanmuuttaja pääsee osaksi yhteiskuntaa ja saavuttaa eri elämänaloilla tarvittavia tietoja ja taitoja. Uuteen yhteiskuntaan ja kulttuuriin asettautumisen rinnalla tärkeää on myös mahdollisuus ylläpitää ja kehittää omaa äidinkieltä ja kulttuuria.

Kotoutuminen on kaksisuuntainen prosessi ja koskettaa myös vastaanottavaa yhteiskuntaa. Naapurustoilla, päiväkodeilla, kouluilla ja työpaikoilla on tärkeä rooli siinä, miten uudet kuntalaiset pääsevät osaksi yhteisöä ja kotoutuvat.

InfoFinland-sivuilta on kotoutujalle Suomi-tietoutta eri kielillä.

Kotouttamiseen liittyvää yleistietoa ja ajankohtaisasiaa voi lukea Kotouttaminen.fi sivuilta.