Ympäristölupahakemus/ Westas Group Oy

Kuulutukset

Maskun kunnassa on vireillä seuraava ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupaa koskeva hakemus:

Ympäristölupaa haetaan metsäenergiapuun ja kierrätyspuun vastaanottoon, välivarastointiin ja haketukseen. Toimintaa harjoitetaan Maskussa Kierikäisen kylässä kiinteistöltä Pitkämäki erotetulle määräalalle 481-419-3-30-M603. Toiminta-alue sijaitsee 6,8 km kuntakeskuksen lounaispuolella. Sekä Raision että Naantalin kuntien rajat sijaitsevat alle 400 metrin etäisyydellä ympäristölupa-alueesta. Hakemus koskee uutta toimintaa.

Toiminta-alue on noin 4 hehtaaria. Alueella vastaanotetaan ja käsitellään metsäenergiapuuta (rankapuu enintään 100 000 tn/a, kannot enintään 10 000 tn/a, hakkuutähde enintään 10 000 tn/a). Käsittelyä odottavaa materiaalia voi olla yhteensä enintään 100 000 tonnia.

Haketusta alueella on arkipäivisin maanantaista torstaihin klo 7–18 ja perjantaisin klo 7–16 ympäri vuoden. Kesäkaudella 1.6.–15.8. pyritään tekemään pääasiassa klo 9–15 välisenä aikana. Haketta lastataan pyöräkuormaajalla kaikkina päivinä ympäri vuorokauden. Muuta konetyötä, kuten materiaalin lajittelua ei tehdä klo 22–7 välisenä aikana.

Polttoainehuollon varmistamiseksi lupaa hakettamiseen haetaan lauantaisin klo 8–16.

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on tilaisuus tehdä hakemuksesta muistutus. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Westas Group Oy hakee ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa lupamääräysten mukainen toiminta muutoksen hausta huolimatta.

Hakemuksesta kuulutetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen verkkosivuilla 8.6.-7.7.2021 välisenä aikana. Muistutukset ja mielipiteet on jätettävä kirjallisena viimeistään 7.7.2021 osoitteeseen Mynämäen kunta, Keskuskatu 21, 23100 Mynämäki tai kunta@mynamaki.fi.  

Ympäristölupahakemus liitteineen on nähtävänä kuulutusaikana Maskun kunnan sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa www.masku.fi. Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristösihteeri Laura Ahtiainen puh. 040 135 4516.

Kuulutus on julkaistu viranomaisen verkkosivuilla 1.6.2021 Naantalin, Raision ja Maskun kuntien sähköisillä ilmoitustauluilla. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

 

Mynämäellä 31.5.2021

Ympäristönsuojelu

Muokattu viimeksi
1.6.2021 12:00