Rakennusluvat vko 6

Kuulutukset

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.2021, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

Liitteet

Muokattu viimeksi
12.2.2021 11:00

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Rakentaminen