Kuulutus Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavaehdotuksesta

Kuulutukset

Varsinais-Suomen maakuntahallitus päätti kokouksessaan 24.8.2020 asettaa
Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavaehdotuksen
julkisesti nähtäville (MRL 65 §).
Kaavaehdotusaineisto on sähköisenä nähtävillä 3.9.–2.10.2020 välisenä aikana Varsinais-
Suomen kuntien ilmoitustauluilla sekä Varsinais-Suomen liiton internet-sivuilla osoitteessa
www.varsinais-suomi.fi. Kaavaehdotusaineistoon pääsee tutustumaan myös Varsinais-Suomen
liitossa (os. Ratapihankatu 36, 20101 Turku) varaamalla ajan (Aleksis Klap, 040-7213137).
Kuntien jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutus maakuntakaavaehdotuksesta
nähtävilläoloaikana (MRA 12 §). Muistutukset tulee toimittaa ennen nähtävilläolojan
päättymistä ensisijaisesti word-muotoisena sähköpostitse osoitteeseen
kirjaamo@varsinais-suomi.fi tai postitse osoitteeseen Varsinais-Suomen liitto, PL 273, 20101Turku.

Lisätietoja antavat sähköpostitse ja puhelimitse:
suunnittelujohtaja Heikki Saarento puh. 040 720 3056
erikoissuunnittelija, kiertotalous ja energia, Aleksis Klap, puh. 040 7213 137
erikoissuunnittelija, virkistys ja tutkimus, Lasse Nurmi, puh. 040 5435 473
erikoissuunnittelija, ympäristö ja merialuesuunnittelu, Timo Juvonen, puh. 040 8295 543

Kaavaehdotusaineisto: 

https://www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/suunnittelu-ja-kaavoitus/maakuntakaava/luonnonarvojen-ja-varojen-vaihemaakuntakaava

Muokattu viimeksi
3.9.2020 8:00