Varhaiskasvatuksen maksut

Tällä sivulla

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun ja yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvoon vaikuttavat

 • perheen koko
 • sovittu hoitotuntien määrä kolmiportaisen asiakasmaksutaulukon mukaisesti
 • tulot ennen verojen vähentämistä
 • lapsen ikä (vain palveluseteli)

Hoitoajan vaikutus asiakasmaksuun / yksityisen palvelusetelin omavastuuosuuteen

 • Sovittu hoitoaika enintään 20 tuntia viikossa, enintään 173 euroa / kk (60%).
 • Sovittu hoitoaika 20-35 tuntia viikossa, enintään 231 euroa / kk (80%).
 • Sovittu hoitoaika yli 35 tuntia viikossa, enintään 289 euroa / kk.
 • Maksutonta esiopetusta on 4 tuntia päivässä ajalla 1.8-31.5.
 • Vuorohoito yli 150 tuntia kuukaudessa, enintään 289 euroa / kk.
 • Vuorohoito alle 150 tuntia kuukaudessa, enintään 231 euroa / kk (80%).
 • Vuorohoito alle 110 tuntia kuukaudessa, enintään 173 euroa / kk (60%).

Jos lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen esiopetuksen lisäksi, se järjestetään samassa  paikassa. Tarvittavan varhaiskasvatuksen maksu määräytyy seuraavasti:

 • 60 % kokopäivämaksusta, hoitoaika 20 tuntia/viikko
 • 80 % kokopäivämaksusta, hoitoaika 20-35 tuntia/viikko
 • esiopetus ja vuorohoito alle 110 tuntia kuukaudessa, 60 % kokopäivämaksusta
 • esiopetus ja vuorohoito alle 150 tuntia kuukaudessa, 80 % kokopäivämaksusta

Hoitoajan tulee olla voimassa vähintään neljä (4) kuukautta

Perheen koko ja bruttotulot korkeimmalle maksulle 1.8.2018 alkaen

 • 2 henkilön perheessä, 4799 euroa
 • 3 henkilön perheessä, 5410 euroa
 • 4 henkilön perheessä, 5777 euroa
 • 5 henkilön perheessä, 6144 euroa
 • 6 henkilön perheessä, 6510 euroa

Lisätietoa kunnallisen varhaiskasvatuksen maksuihin ja palvelusetelin arvoon liittyvistä asioista saa palvelusihteeriltä.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksua varten tarvittavat liitteet

 • tilinauha, josta näkyy bruttopalkka ja vuoden alusta kertynyt tulo
 • yrittäjätulotodistus
 • tosite (eläke-sairauspäiväraha, myös lapsen eläke, työttömyyskorvaus ja -kassa-avustus, äitiyspäiväraha, tapaturmavakuutuksen päiväraha
 • tosite pääomatulosta (korko-, osinko- ja vuokratuloista)
 • opiskelutodistus
 • elatusmaksutosite/elatustukitosite

Nämä liitteet toimitetaan ennen hoidon alkua  osoitteeseen Päivähoitotoimisto/Seppänen, Nallinkatu 3, 21200 Raisio.

Korkein maksu on 289 €/kk. Pienin perittävä maksu on 27 €/kk. Tarkempia tietoja löytyy varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiedotteessa.

Päätöksestä annetaan sähköinen tiedoksianto

Kun maksupäätös on tehty  saat viestin puhelimeesi ja sähköpostiisi ilmoituksen sähköisestä päätöksestä. Siirry Suomi.fi -palveluun, josta voit käydä päätöksen lukemassa.

Kohdasta Meidän perhe ja Yleisnäkymä löytyvät maksupäätökset. Siellä kuvake pdf, jota klikkaamalla saat näkyviin päätöksen.

Palveluseteli yksityisen varhaiskasvatuksen palveluihin

Palveluseteli on Raision kaupungin myöntämä tuki silloin, kun perhe valitsee yksityisen päiväkotihoidon. Kaupunki myöntää palvelusetelin perheelle, mutta maksaa sen yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajalle. Palveluntuottajan ilmoittamasta palvelun hinnasta vähennetään myönnetty palveluseteli ja perhe maksaa asiakasmaksuna palvelun hinnan ja palvelusetelin välisen erotuksen. Perhe saa tiedon palvelusetelin arvosta joko kirjeitse tai sähköisellä tiedonannolla. Päätöksessä näkyy laskennallisen kunnallisen asiakasmaksun määrä (=omavastuuosuus).

Ohjeistuksena perheelle: Perheen tulee hakea yksityinen paikka itse. Kun olette saaneet vahvistuksen palveluntuottajalta, että teillä on paikka varattuna, niin lähetä päivähoitotoimistoon tulotietonne tai  /opiskelutodistus niin teemme teille arvosetelin, joka toimii samalla palvelusetelipäätöksenä.

Yksityisen varhaiskasvatuspaikkojen hinnat vaihtelevat, kysy maksuista suoraan yksityisistä päiväkodista tai -perhepäivähoitajilta.

 

Yksityisen päivähoidon palvelusetelin enimmäisarvot ovat seuraavat:

päiväkotipaikka alle 3-vuotias 1250,28 €/kk

 • kokopäivä 20-35 tuntia/viikko 1062,73 €/kk
 • osa-aikainen varhaiskasvatus  20 tuntia/viikko 675,15 €/kk

päiväkoti yli 3-vuotias 828 €/kk

 • kokopäivä 20-35 tuntia/viikko 703,80 €/kk
 • osa-aikainen varhaiskasvatus  20 tuntia/viikko 447,12 €/kk
 • esiopetusta täydentävä päivähoitopaikka 447,12 €/kk

Kotihoidontuki ja yksityisen hoidon tuki

Kotihoidontuki

Kotihoidontuen edellytyksenä on, että perheessä on alle 3-vuotias lapsi, joka ei ole kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa. Kotihoidon tukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, jotka hoidetaan samalla tavalla. Tuki voidaan myöntää vanhempainrahan päätyttyä. Sitä maksetaan, kunnes nuorin lapsi täyttää 3 vuotta tai siirtyy kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen tai perhe valitsee yksityisen hoidon tuen.

 Tuki on lakisääteinen, sen maksatuksesta huolehtii KELA

Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon kuntalisää maksetaan vain yksityisessä perhepäivähoidossa olevasta lapsesta. Kuntalisän suuruus yksityisessä perhepäivähoidossa määräytyy lapsen varhaiskasvatuksen laajuuden mukaan. Huomioithan, että Kela selvittää varhaiskasvatusoikeuden laajuuden niiden lasten osalta, joista maksetaan yksityisen hoidon tukea.

Raision kaupunki tukee raisiolaisen lapsen yksityistä hoitoa maksamalla Kelan yksityisen hoidon tuen yhteydessä kuntalisää.

Kokoaikainen varhaiskasvatus:

 • alle 3-vuotiaasta lapsesta 290€/kk kaikissa hoitomuodoissa
 • yli 3-vuotiaasta lapsesta 260€/kk kaikissa hoitomuodoissa

Osa-aikainen varhaiskasvatus:

 • alle 3-vuotiaasta lapsesta145€/kk kaikissa hoitomuodoissa
 • yli 3-vuotiaasta lapsesta 130€/kk kaikissa hoitomuodoissa

KELA huolehtii yksityisenhoidontuen lakisääteisen osan ja kuntalisän maksamisesta.

Kerhomaksut

 • Kerhomaksu on aina 30 euroa kuukaudessa.

​Kerhomaksu peritään kiinteänä kuukausimaksuna eikä poissaoloja hyvitetä.

Palvelusihteeri
Organisaatio
Sivistyskeskus
Yksikkö
Varhaiskasvatus
Matkapuhelinnumero
+358 44 797 1587
Address
Villiviini, Nallinkatu 3