Raision kaupungin strategia

Raision kartta animoituna Raision kaupungin strategisia tavoitteita kuvaavilla hahmoilla, ihmisiä, eläimiä, rakennuksia kulkuneuvoja

Ideakilpailu 2022

Raisioon haetaan elävyyttä ja kohtaamisia ideakilpailulla, jossa parhaille ja toteuttamiskelpoisimmille ideoille myönnetään kohdennettuja avustuksia. Ideoilla halutaan edistää ihmisten kohtaamista, yhteisöllistä tekemistä, elävää Raisiota ja saada uusia rohkeita avauksia kaupungin kehittämiseen. Tutustu ideakilpailuun.

Missio

Kestävän kasvun rohkea rakentaja

Visio 2035

Raisio vehreä ja vetovoimainen uuden sukupolven kasvukaupunki

Arvot

  • Rohkeus
  • Muutosketteryys
  • Kestävyys
  • Avoimuus
  • Osallistavuus

Strategiset teemat

Onnistunut strategia perustuu konkreettisiin tavoitteisiin. Raision strategiaan määriteltiin neljä teemaa kaikille niille tavoitteille, joiden avulla ohjataan ketterästi kaupungin matkaa vehreäksi ja vetovoimaiseksi uuden sukupolven kasvukaupungiksi.

  • Hyvinvointi ja aktiivisuus
  • Elinvoima ja vetovoima
  • Osallisuus ja toimintakulttuuri
  • Kestävä talous

Näkymä Raision tulevaisuudesta on valoisa. Raision strategia on muodostettu kokoamalla näkemyksiä niin kuntalaisilta kuin kaupungin työntekijöiltä. Kaupungin eri sidosryhmät on osallistettu pohtimaan ajatuksiaan tulevaisuudesta. Näin on voitu piirtää aitoihin mielipiteisiin perustuva kuva tulevaisuuden parhaasta mahdollisesta Raisiosta. 

Raisiossa huolehditaan vastuullisesti sekä ympäristöstä että ihmisistä. Hyvin hoidetut viheralueet tuovat viihtyisyyttä ja kauneutta myös keskustaan, joka nähdään houkuttelevana kohtaamispaikkana kaupunkilaisille. Kun kaupunkirakenteet on suunniteltu toimiviksi kaikenikäisille ja joukkoliikenne kulkee sujuvasti, on Raisiossa helppo liikkua ja saavutettavuus parantuu.

Raision keskeiset sidosryhmät tarkastelevat kaupunkia eri ikäisten silmin. Tärkeimpänä asiana nähdään erilaisten ihmisten tasa-arvoinen huomiointi päätöksenteossa. Tähän päästään avoimella vuorovaikutuksella sekä myönteisen keskusteluilmapiirin avulla. Kaupunkisuunnittelussa huomioidaan esteettömyys, monipuoliset harrastus- ja liikuntamahdollisuudet sekä luontoarvot.

Visio kaupungista syntyi yhteisesti kaikista. Nähdään, että vuonna 2035 Raisio on vehreä ja vetovoimainen uuden sukupolven kasvukaupunki. Jotta visioon päästään, apuna ovat strategiset tavoitteet. Tavoitteisiin yhdessä pyrkimällä visio toteutuu, ja Raisio voi olla merkityksellinen kaupunki, joka rakentaa rohkeasti kestävää kasvua.

Attachments