Tekninen keskus

Tekninen keskus vastaa ympäristö- ja teknisten palvelujen tuottamisesta. Lisäksi sen tehtäviin kuuluvat koko kaupungin sisäiset tila-, tietohallinto- ja palkanlaskentapalvelu.

Tekninen keskus huolehtii teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta, päätöksenteosta ja toimeenpanosta. Teknistä keskusta johtaa tekninen johtaja. Hän on myös teknisen lautakunnan esittelijä. Ympäristölautakunnan esittelijänä toimii ympäristöpäällikkö. Tekninen keskus jakaantuu palvelualueisiin, joita johtavat palvelupäälliköt. Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut kuuluvat ympäristölautakunnan ja muut palvelut teknisen lautakunnan alaisuuteen.

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

 • ympäristön- ja luonnonsuojelu
 • ympäristöterveys- ja elintarvikevalvonta
 • rakennustoiminnan valvonta, neuvonta ja ohjaus

Kunnallistekniset palvelut

 • kunnallistekniikan suunnittelu ja rakennuttaminen
 • joukkoliikenne
 • katuverkoston ja viheralueiden ylläpito ja hoito
 • kunnallistekniikan rakentamisen ja ylläpidon logistiikka ja materiaalipalvelut
 • pienvenesatama

Maankäyttöpalvelut

 • yleis- ja asemakaavojen laadinta
 • maankäytönsuunnittelu ja -selvitykset
 • kartta- ja kuntarekisteripalvelut
 • mittaus- ja kartoitustoiminta
 • maanhankinta
 • omakotitonttien markkinointi ja luovutus

Tilapalvelut

 • toimitilojen suunnittelu ja rakennuttaminen
 • toimitilojen kunnossapito, kiinteistönhoito ja siivous
 • tilahallinto ja isännöinti
 • ruokapalvelut

Tietohallintopalvelut

 • tietohallinto- ja kehittämispalvelut
 • ohjelmisto- ja ylläpitopalvelut
 • tietoliikennepalvelut

Talous- ja hallintopalvelut

 • teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat sekä muut toimistopalvelut
 • teknisen keskuksen talous- ja hallintopalvelut
 • kaupungin palkanlaskentapalvelut
 • kaupungin puhelinvaihde

Yhteystiedot

Tekninen keskus, Nallinkatu 2
Postiosoite: PL 100, 21201 Raisio
tekninen@raisio.fi

Teknisen keskuksen asiakasneuvonta
puh. 044 797 2213

Tekninen johtaja
Organisaatio
Tekninen keskus
Yksikkö
Talous- ja hallintopalvelut
Matkapuhelinnumero
+358 44 797 1252
Sähköposti
Address
Kaupungintalo, Nallinkatu 2