Koronarokotukset

Koronarokotukset Raisiossa

(Päivitetty 4.5.2021)

Tältä sivulta löydät tietoa koronarokotuksista Raisiossa. Raision kaupunki vastaa Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen rokotuksista.

Tällä sivulla:
Ajankohtainen rokotustilanne
Yleistä tietoa koronarokotuksista
80-vuotiaat ja vanhemmat
70–79-vuotiaat ja samanikäiset riskiryhmään kuuluvat
Riskiryhmään kuuluvat alle 70-vuotiaat
Muut raisiolaiset ja ruskolaiset
Rokotusajan varaaminen
Rokotukseen saapuminen
Tehosterokotus
Koronarokotusneuvonta
Usein kysyttyjä kysymyksiä 

Ajankohtainen rokotustilanne (4.5.2021)

Kuvan sisältö on kerrottu alapuolella.

 • Koronapotilaita hoitavan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten rokotukset aloitettiin viikolla 1, ja ne ovat valmiita sekä ensimmäisen että toisen rokotteen osalta.
 • Ikäihmisten asumispalvelujen sekä ympärivuorokautisen hoidon henkilöstön ja asukkaiden rokotukset aloitettiin viikolla 2, ja ne ovat valmiita sekä ensimmäisen että toisen rokotteen osalta.
 • 80-vuotiaiden ja sitä vanhempien rokotukset aloitettiin viikolla 6, ja ne ovat edelleen käynnissä. Myös samassa taloudessa asuvat viralliset omaishoitajat ja yli 70-vuotiaat rokotetaan.
 • 75–79-vuotiaiden rokotukset aloitettiin viikolla 11, ja ne ovat edelleen käynnissä. Myös samassa taloudessa asuvat viralliset omaishoitajat ja yli 70-vuotiaat rokotetaan.
 • 70–74-vuotiaiden rokotukset aloitettiin viikolla 12, ja ne ovat edelleen käynnissä. Myös samassa taloudessa asuvat viralliset omaishoitajat ja yli 70-vuotiaat rokotetaan.
 • Sairauden vuoksi vakavan koronavirustaudin ensimmäiseen riskiryhmään kuuluvien rokotukset aloitettiin viikolla 7, ja ne ovat edelleen käynnissä. 
 • Sairauden vuoksi vakavan koronavirustaudin toiseen riskiryhmään kuuluvien rokotukset aloitettiin viikolla 14, ja ne ovat edelleen käynnissä
 • Muiden raisiolaisten ja ruskolaisten rokotukset aloitettiin viikolla 15. Rokotukset annetaan ikäryhmittäin. Nyt rokotetaan yli 50-vuotiaita.

Ensimmäisen rokotteen saaneita raisiolaisia on 8498 (34,4 %) ja ruskolaisia 1983 (31,2 %). (THL 4.5.2021)

Voit seurata koronarokotusten edistymistä myös THL:n sivuilta.

Takaisin sivun alkuun

Yleistä tietoa koronarokotuksista

Rokotusten lopulliseen aikatauluun vaikuttavat

 • se, mitä rokotteita saadaan,
 • se, milloin rokotteita saadaan sekä
 • se, kuinka paljon rokotteita saadaan.

Rokotuksiin käytetään AstraZenecan, BionTech-Pfizerin ja Modernan rokotteita.

Toistaiseksi AstraZenecan rokotteen käyttö jatkuu Suomessa 65 vuotta täyttäneillä ja sitä vanhemmilla, sillä tämän ikäisillä verisuonitukoksia ei ole todettu. Varovaisuusperiaatteen vuoksi AstraZenecan rokotetta ei kuitenkaan anneta niille 65 vuotta täyttäneille, jotka ovat aikaisemmin sairastaneet aivolaskimotukoksen eli sinustromboosin tai hepariinihoitoon liittyvän trombosytopenian eli verihiutaleniukkuuden (HIT). THL:n ohjeistuksen mukaan 65 vuotta täyttäneille voidaan toukokuun alusta lähtien antaa AstraZenecan sijaan mRNA-rokote (BionTech-Pfizerin tai Modernan rokote), jos rokotettava niin haluaa.

Aiemmin sairastettu koronavirustauti ei estä rokotuksen antamista. Sairastettu tauti suojaa valtaosaa ainakin 6 kuukauden ajan. Mikäli olet sairastanut koronavirustaudin, rokotus annetaan 6 kuukauden kuluttua sairastamisesta. 

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat antaneet ohjeistuksen koronarokotteen tehosteannoksen saannista. Sen mukaisesti toinen annos annetaan 12 viikon kuluttua ensimmäisestä.

Jos alle 65-vuotias on saanut ensimmäisellä kerralla AstraZenecan rokotteen, valmisteen vaihto huomioidaan tehosterokotteen osalta automaattisesti, eikä sen vuoksi tarvitse olla yhteydessä terveysasemalle.

Rokotus on kaikille vapaaehtoinen ja maksuton.

Takaisin sivun alkuun

Rokotusjärjestys

Raisiossa koronarokotuksissa noudatetaan valtioneuvoston asettamaa rokotusjärjestystä ja THL:n suosituksia.

1. Koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö sekä ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö ja asukkaat, muuta kiireellistä hoitoa antava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä vaalitoimikunnat ja kotiäänestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat 

 • 19.4.2021 voimaan tulleen valtioneuvoston asetuksen lisäyksen mukaan vuoden 2021 kuntavaaleissa toimivat vaalitoimikunnat ja kotiäänestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat rinnastetaan rokotusjärjestyksen kohtaan 1. Tähän ryhmään kuuluvat vaalitoimikuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet sekä kotiäänestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat. Vaalilautakunnat eivät kuulu tähän ryhmään.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, joka ei kuulu ryhmään 1, rokotetaan ikäperusteisesti muun väestön kanssa.

2. Ikääntyneet ja henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia perussairauksia

 • 80-vuotiaat ja sitä vanhemmat, mukaan lukien samassa taloudessa asuvat omaishoitajat ja ikääntyneet
 • 75–79-vuotiaat, mukaan lukien samassa taloudessa asuvat omaishoitajat ja ikääntyneet
 • 70–74-vuotiaat, mukaan lukien samassa taloudessa asuvat omaishoitajat
 • 16–69-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus
 • 16–69-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus 

Lisätietoa riskiryhmien rokotusjärjestyksestä THL:n nettisivuilla

3. Muu väestö 

Muu väestö rokotetaan ikäryhmittäin vanhimmasta ikäryhmästä alkaen:

 • 60–69-vuotiaat 
 • 50–59-vuotiaat 
 • 40–49-vuotiaat 
 • 30–39-vuotiaat 
 • 16–29-vuotiaat 

Alle 16-vuotiaita ei vielä rokoteta, sillä käytössä olevat koronarokotteet ovat saaneet myyntiluvan vain 16 vuotta tai 18 vuotta täyttäneiden rokottamiseen. Tutkimuksia lasten rokottamisesta tehdään parhaillaan. 

Lisätietoa koronarokotusjärjestyksestä THL:n nettisivuilla

Takaisin sivun alkuun

80-vuotiaat ja vanhemmat

 • Yli 80-vuotiaille on soitettu henkilökohtaisesti, ja rokotukset on saatu päätökseen ensimmäisen rokotuksen osalta. Mikäli et ole vielä saanut ensimmäistä rokotetta, olethan itse yhteydessä rokotusajan saamiseksi. Katso tarkemmat tiedot kohdasta "rokotusajan varaaminen".
 • Tehosterokotukset alkoivat viikolla 15 ikäihmisten asumispalvelujen sekä ympärivuorokautisen hoidon henkilöstön ja asukkaiden osalta. Sen jälkeen siirrytään kotona asuviin yli 80-vuotiaisiin. Aika tehosterokotukseen on annettu ensimmäisellä rokotuskerralla. Katso lisää kohdasta "tehosterokotus".

Takaisin sivun alkuun

70–79-vuotiaat ja samanikäiset riskiryhmään kuuluvat

Yli 70-vuotiaat kuuluvat ikänsä puolesta riskiryhmään, joten heitä ei rokoteta erikseen sairauksien puolesta.

THL:n ohjeistuksen mukaan 65 täyttäneille voidaan toukokuun alusta lähtien antaa AstraZenecan sijaan mRNA-rokote, jos rokotettava niin haluaa. Raisiossa mRNA-rokotteita ovat BionTech-Pfizerin ja Modernan rokotteet.

Takaisin sivun alkuun

Riskiryhmään kuuluvat alle 70-vuotiaat

Riskiryhmäluokituksiin ja rokotusjärjestykseen voit tutustua THL:n nettisivuilla.

 • Sairauden vuoksi vakavan koronavirustaudin 1. riskiryhmään kuuluvat 16–69-vuotiaat voivat varata koronarokotusajan. Katso ajanvaraukseen liittyvät tiedot kohdasta "rokotusajan varaaminen".
 • Sairauden vuoksi vakavan koronavirustaudin 2. riskiryhmään kuuluvat 16–69-vuotiaat voivat varata koronarokotusajan. Katso ajanvaraukseen liittyvät tiedot kohdasta "rokotusajan varaaminen".

Kaikilta rokotettavilta tarkastetaan rokotusperuste.

THL:n ohjeistuksen mukaan 65 täyttäneille voidaan toukokuun alusta lähtien antaa AstraZenecan sijaan mRNA-rokote, jos rokotettava niin haluaa. Raisiossa mRNA-rokotteita ovat BionTech-Pfizerin ja Modernan rokotteet.

AstraZenecan rokotetta annetaan THL:n ohjeistuksen mukaisesti vain 65 täyttäneille. Jos alle 65-vuotias on saanut ensimmäisellä kerralla AstraZenecan rokotteen, valmisteen vaihto huomioidaan tehosterokotteen osalta automaattisesti, eikä sen vuoksi tarvitse olla yhteydessä terveysasemalle.

Takaisin sivun alkuun

Muut raisiolaiset ja ruskolaiset

 • Muiden raisiolaisten ja ruskolaisten rokotukset aloitettiin viikolla 15. Rokotukset laajenevat ikäryhmittäin niin, että aiempien rokotusryhmien ajanvarausoikeus säilyy koko ajan.
 • 50-vuotiaat ja sitä vanhemmat voivat varata rokotusajan. Katso ajanvaraukseen liittyvät tiedot kohdasta "rokotusajan varaaminen".
 • Koronavirusrokotteita tarjotaan koko väestölle, kun niitä on riittävästi saatavilla. Kun rokotteita saadaan kerralla suuria määriä, aloitetaan joukkorokotukset. Rokotusten alkamisesta ilmoitetaan tällä sivulla.

THL:n ohjeistuksen mukaan 65 täyttäneille voidaan toukokuun alusta lähtien antaa AstraZenecan sijaan mRNA-rokote, jos rokotettava niin haluaa. Raisiossa mRNA-rokotteita ovat BionTech-Pfizerin ja Modernan rokotteet.

AstraZenecan rokotetta annetaan THL:n ohjeistuksen mukaisesti vain 65 täyttäneille. Jos alle 65-vuotias on saanut ensimmäisellä kerralla AstraZenecan rokotteen, valmisteen vaihto huomioidaan tehosterokotteen osalta automaattisesti, eikä sen vuoksi tarvitse olla yhteydessä terveysasemalle.

Takaisin sivun alkuun

Rokotusajan varaaminen

29.4. avatut rokotusajat ovat täynnä. Uusia rokotusaikoja avataan varattavaksi torstaina 6.5. klo 8.

Rokotusaikoja voivat varata:

 • Yli 80-vuotiaat. Ajat on annettu henkilökohtaisesti puhelimitse. Mikäli et ole vielä saanut rokotetta, olethan itse yhteydessä terveysaseman ajanvaraukseen rokotusajan saamiseksi. 
 • Yli 50-vuotiaat. Ajanvaraukset tulee tehdä ensisijaisesti sähköisen ajanvarauksen kautta.
 • Yli 18-vuotiaat 1. ja 2. riskiryhmään kuuluvat. Ajanvaraukset tulee tehdä ensisijaisesti sähköisen ajanvarauksen kautta (muista ilmoittaa rokotusperuste). 
 • 16–17-vuotiaat 1. 2. riskiryhmään kuuluvat. Ajanvaraukset tehdään puhelimitse oman terveyskeskuksen ajanvarauksesta (muista ilmoittaa rokotusperuste).

Uusia rokotusaikoja aukeaa varattavaksi torstaisin klo 8. Tieto aikojen täyttymisestä päivitetään viimeistään seuraavana arkipäivänä Raision koronasivuille raisio.fi/korona. Sen jälkeen seuraavat ajat tulevat varattavaksi taas viikon kuluttua torstaina klo 8. Sekä raisiolaiset että ruskolaiset rokotetaan Raisiossa.

Tarjolla on myös pieni määrä ilta-aikoja. Ajat on tarkoitettu ensisijaisesti niille, jotka työskentelevät tai opiskelevat toisessa kaupungissa sekä niille, joiden ei ole työn luonteen vuoksi mahdollista käydä rokotuksessa päivän aikana.

Ajan voi varata jonottamatta sähköisessä ajanvarauksessa raisio.terveytesi.fi. Valitse sähköisessä ajanvarauksessa, mihin rokotusryhmään kuulut. Ajanvarauksen tehdäksesi sinun on tunnistauduttava ohjelmaan joko pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. 

Ajan voi varata myös puhelimitse Raision terveysasemalta arkisin klo 8–15:30 numerosta 02 434 3183. Ruskolaiset varaavat ajan omalta terveysasemaltaan. Äänivalikosta tulee valita kohta koronarokotukset. Näin terveysaseman muu ajanvaraus ei ruuhkaudu rokotusasiakkaiden vuoksi.

Kuulovammaiset voivat varata koronarokotusajan Raision terveysasemalla toimivan kuulovammaisten tekstiviestipalvelun kautta numerosta 044 797 1358. Puhelimeen voi jättää ainoastaan tekstiviestejä ja sitä luetaan terveysaseman aukioloaikoina. Viestin jättäessä on ilmoitettava potilaan henkilötunnus ja koko nimi sekä peruste ajan varaamiseen.

Ajanvarauksen yhteydessä saat tehosterokotusajan tasan 12 viikon päähän ensimmäisestä rokotuksesta. Tehosterokotusaika on sitova, joten varmistathan, että myös sen ajankohta on sinulle sopiva. Varaathan ajan siis niin, että molemmat rokotusajat sopivat sinulle. On erittäin tärkeää ottaa myös tehosterokote. Mikäli olet jo varannut ensimmäisen rokotusajan ja tiedät, ettet pääse tehosterokotusajalle 12 viikon kuluttua, kerrothan sen hoitajalle ensimmäisellä rokotusajalla. Näin vältetään turhat puhelinsoitot ja peruutukset sekä varmistetaan rokotteiden riittävyys.

Huom.! Kaikilta rokotettavilta tarkastetaan rokotusperuste. Myös sähköisessä ajanvarauksessa on välttämätöntä kertoa, minkä taudin tai tilan perusteella kuuluu riskiryhmään.

Takaisin sivun alkuun

Rokotukseen saapuminen

 • Rokotukset järjestetään Raision terveysasemalla (Sairaalakatu 5). Pääaulassa sijaitseva ilmoittautumisautomaatti ohjaa oikeaan odotusaulaan.
 • Saavuthan rokotukseen vain terveenä.
 • Suosittelemme maskin käyttöä.
 • Rokote annetaan olkapäähän. Huomioithan pukeutumisessasi, että rokotustilanteessa olkapää saadaan vaivatta paljaaksi.

Takaisin sivun alkuun

Tehosterokotus

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat antaneet ohjeistuksen koronarokotteen tehosteannoksen saannista. Sen mukaisesti toinen annos annetaan 12 viikon kuluttua ensimmäisestä. On erittäin tärkeää ottaa myös tehosterokote.

AstraZenecan rokotetta annetaan THL:n ohjeistuksen mukaisesti vain 65 täyttäneille. Jos alle 65-vuotias on saanut ensimmäisellä kerralla AstraZenecan rokotteen, valmisteen vaihto huomioidaan tehosterokotteen osalta automaattisesti, eikä sen vuoksi tarvitse olla yhteydessä terveysasemalle.

Ensimmäisen rokotusajan varaamisen yhteydessä saat tehosterokotusajan tasan 12 viikon päähän ensimmäisestä rokotuksesta. Lähtökohtaisesti tehosterokotusaikoja ei siirretä. Näin turvataan oikean rokotteen saanti oikeaan aikaan. Jos henkilöllä on rokotteen ottamisen estävä pakottava syy, kuten vakava sairastuminen, aika tulee siirtää.

 • Mikäli olet varannut ensimmäisen rokotusajan ja tiedät, ettet pääse tehosterokotusajalle 12 viikon kuluttua, kerrothan sen hoitajalle ensimmäisellä rokotusajalla. Saat hoitajalta uuden tehosterokotusajan. Näin vältetään turhat puhelinsoitot ja peruutukset.
 • Mikäli olet jo saanut ensimmäisen rokotuksen etkä pääse tehosterokotusajalle, peru rokotusaika. Varaa uusi aika puhelimitse terveysaseman ajanvarauksen kautta reilu viikko ennen rokotusaikaa. Uutta tehosterokotusaikaa ei voi varata sähköisesti, sillä on varmistettava, että rokotukseen varataan oikea rokotevalmiste.

Takaisin sivun alkuun

Koronarokotusneuvonta 

Raision terveysaseman koronarokoteneuvonta vastaa arkisin klo 12–13 numerossa 040 559 5434. Puhelimeen vastaa terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja. Neuvontanumeroa ei voi käyttää ajanvaraukseen. Numeroon ei voi jättää soittopyyntöä, joten jos numero on varattu, soitathan myöhemmin uudestaan.

Puheluruuhkan välttämiseksi toivotaan, että internetiä käyttävät raisiolaiset tutustuisivat rokotetietoon ensisijaisesti THL:n sivujen kautta. THL on myös kaupungin rokotusneuvonnan tietolähde. Voit myös tutustua usein kysyttyihin kysymyksiin.

Raision kaupungin koronasivujen uutiskooste

Takaisin sivun alkuun

Usein kysyttyjä kysymyksiä 

lateral-image-left