E18 Keskikaupunki, asemakaava ja asemakaavan muutos

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa E18-tien rakentaminen Euroopan laajuisen TEN-T tieverkon vaatimukset täyttäväksi liikenneväyläksi välille Kuloinen – Uudenkaupungin rata. Asemakaava sisältää alueita E18-tien molemmin puolin Kuloisten, Kerttulan, Vaisaaren ja Varppeenseudun kaupunginosista. Kaava on tullut vireille kaavoituskatsauksessa 2017. Asemakaavamuutoksen valmistelun pohjaksi käynnistettiin visiotyö, joka on valmistunut vuoden 2018 lopulla. Kaavoitusta ohjaa Raision keskustavision lisäksi 2015 voimaan tullut Keskikaupungin osayleiskaava.

Asemakaavan luonnosaineisto teknisessä lautakunnassa 16.4.2019
Luonnosaineisto nähtävillä 2.5. - 31.5.2019

E18 Keskikaupunki, asemakaavan ja asemakaavan muutosluonnos (pdf)
E18 Keskikaupunki, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (pdf)

Kaavan valmistelija

Kaupunginarkkitehti
Organisaatio
Tekninen keskus
Yksikkö
Maankäyttöpalvelut
Matkapuhelinnumero
+358 40 506 6948
Sähköposti
Address
Kaupungintalo, Nallinkatu 2
Suunnitteluavustaja
Organisaatio
Tekninen keskus
Yksikkö
Maankäyttöpalvelut
Matkapuhelinnumero
+358 44 797 1522
Sähköposti
Address
Kaupungintalo, Nallinkatu 2