Vesi- ja viemäriverkostoon liittyminen

Raision Vesi Oy:n vesijohto-, jätevesiviemäri- ja hulevesiviemäriverkostojen toiminta-alueilla tulee kiinteistön liittyä verkostoihin (vesihuoltolaki 119/2001, §10).

Toiminta-alueiden ulkopuolella tapahtuvasta liittymisestä on aina neuvoteltava tapauskohtaisesti etukäteen.

Vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen luvat ja valvonta

Avainsanat

Raision Vesi Oy
Vesihuolto