Vesi- ja jätevesimaksut

Käyttömaksut 1.1.2019 alkaen

Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämä veden määrä. Käyttömaksua peritään erikseen talousvedestä ja jätevedestä. Käyttömaksut laskutetaan pientaloasiakkailta neljä-kuusi kertaa vuodessa vesimittarin lukeman mukaan.

Talousveden käyttömaksu on 3,12 €/m3 (sis. alv 24%) ja jäteveden 2,89 €/m3 (sis. alv 24%).

Hulevedestä ei toistaiseksi peritä käyttömaksua.

Jätevesiverkoston asiakkaita, joilla on käytössä oma talousvesilähde (oma kaivo), laskutetaan jäteveden käyttömaksua seuraavasti:

120 l / as /vrk/1000 l x asukasluku x 30 vrk x 2,89 €/m3 = käyttömaksu €/kk (sis.alv 24%).

Laskelmassa käytetty vedenkulutus (120 l/as/vrk) on yleisesti käytetty mitoitusarvo (VVY.fi).

Omaa talousvesilähdettä käyttävän vesihuoltoyhtiön asiakkaan jäteveden laskutus voidaan muuttaa siten, että talousvedenkulutus mitataan vesimittarilla, mikäli tila, johon vesimittari on tarkoitus asentaa, täyttää Raision Vesi Oy:n toimitusehtojen vaatimukset.

Perusmaksut 1.1.2019 alkaen

Perusmaksu on kiinteä maksu, jota peritään kulutuksesta riippumattomien kustannusten kattamiseksi. Näitä kuluja syntyy, kun yhtiö pitää jatkuvasti yllä valmiutta ja rakenteita, joita tarvitaan palvelun tarjoamiseksi asiakkaille. 

Perusmaksu laskutetaan vesimittarin koon mukaan.

Kaikki hinnat sisältävät alv:n (24 %)

Perusmaksut 2019

Mittarin koko

Rakennustyyppi        

Vedenjakelu

Viemäröinti

Yhteensä

DN

 

€/kk (sis.alv 24%) 

€/kk (sis.alv 24%) 

€/kk (sis.alv 24%) 

20

omakotitalot

8,06

8,06

16,12

25

rivitalot,
pienteollisuus

37,20

37,20

74,40

40

rivi- ja kerrostalot,
teollisuuskiinteistöt

62,00

62,00

124,00

50

rivi- ja kerrostalot,

teollisuuskiinteistöt

74,40

74,40

148,80

80

 teollisuuskiinteistöt

105,40

105,40

210,80

100

 teollisuuskiinteistöt

124,00

124,00

248,00

Liittymismaksut 1.1.2019 alkaen

Omakotitalon liittymismaksut 

Omakotitalon vesiliittymismaksu kokonaissumma ja sen suuruus on 4 960 € (sis. alv 24%) ja jätevesiliittymismaksun kokonaissumma on 6 200 € (sis. alv 24%). Huleveden liittymismaksu on niin ikään kokonaissumma ja sen suuruus on 1 240 € (sis. alv 24%). Liittymismaksut ovat siirtokelpoiset, mutta eivät palautuskelpoisia.

Muiden kiinteistöjen kuin omakotitalojen liittymismaksut

  • Vesiliittymismaksu 9 € / krsm2 (alv 0%)
  • Jätevesiliittymismaksu 11 € / krsm2 (alv 0%)
  • Liittymismaksuun lisätään arvonlisävero 24%

Liittymismaksujen määräämisen perusteena asemakaava-alueella on kiinteis-tön rakennusten kerrosala sekä asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden käyttämättä jäävästä osasta 50 %. Käyttötarkoituksen mukaisesti niihin voi tulla tarkennuksia jotka LVI-tarkastaja laskee tapauskohtaisesti.

Veden laatu

Avainsanat

Asuminen ja ympäristö
Raision Vesi Oy
Vesihuolto