Raision Vesi Oy

Raision Vesi Oy logo

Raision kaupungin vesihuoltopalvelut tuottaa Raision Vesi Oy.

Vesihuoltoyhtiön tehtävänä on hyvänlaatuisen talousveden hankinta ja jakelu asiakkaille, jätevesien poisjohtaminen puhdistamolle sekä vesi- ja viemäriverkostojen kunnossapito.

Yhteystiedot

toimitusjohtaja Anders Öström

yhdyskuntainsinööri Marika Nurmikko

palvelusihteeri Sirpa Vuokko

tarkastusinsinööri, lvi-katselmukset Tommi Mylly
Päivystysaika ma ja to 9.15 -11

työnjohtaja Jani Kunnas

vesimittarihuolto Janne Kavander

laskutukseen liittyvät asiat:
vesihuolto@raisio.fi

Avainsanat

Asuminen ja ympäristö
Raision Vesi Oy
Vesihuolto