Ympäristölupa ja ilmoitukset

Ympäristölupa

Ympäristöhallinnon verkkosivuilla on lisätietoa ympäristöluvan hakemisesta ja tarvittavat hakemuslomakkeet. Luvanvaraiset toiminnot on lueteltu ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa. Ympäristölupaa haetaan toiminnan laajuudesta riippuen joko kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta tai Etelä-Suomen aluehallintovirastolta.

Ympäristöluvan käsittelyaika Raision ympäristöpalveluissa on keskimäärin neljä kuukautta.

Yleinen ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Lisätietoa ilmoitusmenettelystä, ohjeet ja toimialakohtaiset lomakkeet löytyvät ympäristöhallinnon verkkosivuilta.

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti

Rekisteröitäviä toimintoja ovat ympäristönsuojelulain liitteessä 2 mainitut polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitokset, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat, asfalttiasemat, kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat sekä kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat. Ympäristöhallinnon verkkosivuilla on lisätietoa rekisteröintimenettelystä ja toimialakohtaiset lomakkeet.

Liitteet

Ympäristötarkastaja
Organisaatio
Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala
Yksikkö
Ympäristöpalvelut
Matkapuhelinnumero
+358 40 521 5342
Address
Kaupungintalo, Nallinkatu 2
Ympäristöpäällikkö
Organisaatio
Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala
Yksikkö
Ympäristöpalvelut
Matkapuhelinnumero
+358 44 797 2211
Address
Kaupungintalo, Nallinkatu 2