Yritysten kustannustuki avautuu haettavaksi 7.7.2020

Uutiset
yritysuutiset

Yleisiä kysymyksiä kustannustuesta

Milloin tukea voi hakea?

Kustannustuki on haettavana 7.7.–31.8.2020. Sitä ennen Valtiokonttorin tietojärjestelmää räätälöidään ja testataan tuen käsittelyä ja maksatusta varten.

Miten tukea haetaan?

Tukea haetaan sähköisellä hakemuslomakkeella.

Kuinka suuri kustannustuki on?

Tuen suuruus on yrityskohtainen. Tuen alaraja on 2 000 euroa (alle 2 000 euron tukea ei makseta) ja yläraja 500 000 euroa.

Kuka voi saada tukea?

Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Se kohdentuu kaikkein eniten koronasta kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin.

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

Yrityksen toimiala kuuluu tuen piiriin. Tukikauden liikevaihto on pudonnut yli 30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden. Yrityksellä on palkkakuluja ja kiinteitä kuluja, joita on vaikea sopeuttaa.

Jos yrityksen toimiala ei kuulu tuen piiriin, yritys voi hakea tukea vain erityisen painavasta, koronapandemiaan liittyvästä syystä. Ehdot tarkentuvat lain jatkovalmistelussa. Yritysten lisäksi tukea voivat hakea  säätiöt ja yhdistykset, joilla on liiketoimintaa.

Miltä ajalta liikevaihtoa tarkastellaan ja mihin ajanjaksoon sitä verrataan yrityksen kirjanpidossa?

Lakiesityksen mukaan liikevaihdon vertailuajankohta on yrityksen vuoden 2019 maalis-kesäkuun myynnin keskiarvo. Jos yritys on perustettu 1.3.2019 tai myöhemmin, vertailuajankohdan liikevaihto on vuoden 2020 tammi-helmikuun myynnin keskiarvo. Liikevaihdon lasku todetaan Verohallinnolle annetuista arvonlisäveroilmoituksista tai näiden puuttuessa yrityksen oman ilmoituksen mukaan.

Miten Business Finlandin rahoitus, ELY-keskusten jakama tuki, kuntien jakama tuki tai ravintoloille jaettu kohdennettu tuki vaikuttavat yleistuen määrään?

Kustannustukea voisi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa. Tuet yhteensovitetaan eli muut suorat tuet vähennetään kustannustuesta. Ravintola-alan tuki ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennettäisiin täysimääräisesti ja Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista otettaisiin huomioon 70 prosenttia. Työttömyysetuuksia tai toimeentulotukea ei lain mukaan vähennetä kustannustuesta.

 

Lisätiedot kustannustuesta sekä tuen hakemisesta Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta: https://tem.fi/-/kustannustuen-toimialat-hakeminen

Suomen Yrittäjät, TEM ja Valtiokonttori järjestävät kaikille yrittäjille avoimen ja maksuttoman tietoiskun kustannustuesta maanantaina 6.7.2020 klo 13 alkaen. Tietoiskuun voit ilmoittautua oheisesta linkistä: https://www.yrittajat.fi/tapahtumat/629585-tietoisku-kustannustuesta?utm_source=twitter&utm_medium=some_ad&utm_campaign=sy_jatkuva

 

Muokattu viimeksi
30.6.2020 9:14

Asiasanat

Yrittäjät
Työ ja yrittäminen
Elinkeinot