Raisiossa rakennetaan kouluja ja päiväkoteja – isot investoinnit heiluttavat talouden tasapainoa

Uutiset
Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus sisältää mittavat satsaukset peruspalveluihin. Kaupunginhallitus käsittelee ehdotusta 20.11. ja 27.11. ja kaupunginvaltuusto päättää ensi vuoden talousarvion 4.12.
Lapsi pyöräilee Tiedonpuiston koulun työmaan ohitse.

Vuoden 2024 talouden valmistelussa näkyy Raision positiivisen kasvun ja väestönkehityksen jatkuminen. Raision vetovoima vaatii palveluverkon uudistamista ja isot investoinnit kurittavatkin kaupungin taloutta lähivuosina. Raisiossa on nautittu kasvun vuosista ja viime vuodet ovat olleet ylijäämäisiä. Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2024 talousarvioksi pysyy juuri ja juuri pinnalla. Menojen ja tulojen epäsuhta kasvaa ja vuoden aikana tehdään suunnitelma talouden tasapainon säilyttämiseksi.

Uuden toimintavuoden suunnitteluun vaikuttavat myös monet kansalliset ja globaalit haasteet. Kaupungin taloudessa näkyy muun muassa kustannusten nousu rakentamisessa ja elintarvikkeissa. Ensi vuonna kaupunki jatkaa ukrainalaisten ja muiden maahanmuuttajien kotouttamistyötä ja valmistelee kansallista TE-palveluiden uudistusta.   

- Kuntatalouden näkymät heikentyvät kansallisesti, mutta Raisiossa voimme edelleen nauttia kasvun tuomasta hyvästä. Me investoimme rohkeasti ja kehitämme ensisijaisesti lasten ja nuorten toimintaympäristöjä. Raisio menestyy, kun asukkaiden lähipalvelut toimivat ja kaupunkia kehitetään pitkäjänteisesti mutta ennakkoluulottomasti, sanoo kaupunginjohtaja Eero Vainio.

Satsaukset palveluverkkoon, kotouttamiseen, työllisyyteen ja luontoon  

Kaupungin kasvua tukevia investointeja sisältyy talousarvioon yli 30 miljoonaa euroa, joista lähes 70 % on talonrakennushankkeita. Vuoden aikana aloitetaan Kuloistenniityn päiväkodin rakentaminen ja Tiedonpuiston koulun rakentaminen jatkuu. Keskustan uudistaminen lähtee käyntiin arkkitehtuurikilpailun avulla ja lisäksi kaupunki suunnittelee valmiuksia säännölliselle junaliikenteelle.

Vuonna 2024 tulee 50 vuotta siitä, kun Raisio sai kaupunkioikeudet. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä juhlavuoden yksi merkkipaalu on Mälikkälä-Kuninkojan Raision puoleisen metsän suojelupäätös.

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä Raision vuosikate on 8,4 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos on 0,05 miljoonaa euroa. Lainamäärä kasvaa voimakkaasti tulevia vuosina investointimäärän kasvun myötä. Kaupunki joutuu ottamaan vuonna 2024 uutta lainaa nettona noin 25 miljoonaa euroa.

Verotasot on päätetty valtuustossa 6.11.2023. Kaupungin tuloveroprosenttia tarkastettiin hieman alaspäin ja vuonna 2024 se on 7,60 %.

Kaupunginhallituksen asialista 20.11.2023 

Muokattu viimeksi
23.11.2023 9:38

Asiasanat

Kaupunki ja päätöksenteko