Raision Kuloistenniityn ensimmäinen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu käynnistyi

Uutiset
Luonnoskuva Kuloistenniityn alueesta

Raision kaupunki järjestää asuinkerrostalojen toteuttamiseksi avoimen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun. Kilpailu käsittää kaksi erillistä kohdetta, jotka sijoittuvat Kuloistenniityn alueelle, Turun kaupungin rajan tuntumaan. Kilpailun tavoitteena on laadukkaan ja viihtyisän asuinympäristön toteuttaminen. Rakentamisen tulee muodostaa alueelle arkkitehtonisesti korkeatasoista kaupunkikuvaa ja omaleimaista identiteettiä.

Kilpailun järjestäjä pyytää erillisiä kilpailuehdotuksia kahden asuinkerrostalokorttelin (A. Portinvartija ja B. Leppäkertut) suunnittelusta ja toteutuksesta. Ehdotuksen voi jättää molemmista kilpailukohteista tai vain toisesta kilpailukohteesta.

Kilpailukohde A. Portinvartija sijoittuu Kuloistenniityn alueen sisäänajoväylän laidalle, näkyvälle paikalle Satakunnantien varrelle. Tontille voi asemakaavan mukaisesti toteuttaa yksittäisen kahdeksankerroksisen asuintalon ikään kuin Kuloistenniityn asuinalueen portinvartijaksi. Paikalle voi nousta tavanomaisen asuinkerrostalon sijaan opiskelija-asuntola, majoitustilaa tai useita asumismuotoja sisältävä hybridirakennus.

Toinen kilpailukohteista, B. Leppäkertut, sijoittuu alueen kokoojakadun, Kuloistenniitynkadun varteen kallioisen metsäalueen kupeeseen. Asemakaavan mukaisesti alueelle voidaan toteuttaa kaksi enintään viisikerroksista asuinkerrostaloa.

Tarjouskilpailuun voivat osallistua rakennusliikkeet ja rakennuttajat sekä muut tahot, jotka kykenevät suunnittelemaan ja toteuttamaan esittämänsä kilpailukohteen.  Kauppahinnasta pyydetään jättämään kilpailuehdotuksen yhteydessä tonttia koskeva, tarjoajaa sitova hintatarjous.

Kilpailuaika on 16.1.-17.4.2023. Tavoitteena on valita kilpailuehdotusten joukosta yksi toteuttamiskelpoinen voittajaehdotus kummallekin kilpailukohteelle. Arviointiryhmä pyrkii tekemään valinnan ja julkistamaan kilpailun tulokset kesäkuuhun 2023 mennessä, jotta tontinvaraamispäätökset voidaan käsitellä kaupunginhallituksen kokouksessa 16.6.2023.

Kilpailumateriaali on ladattavissa 16.1.2023 klo 12 mennessä Raision kaupungin internetsivuilta: www.raisio.fi/tontinluovutuskilpailu.

Kilpailuehdotukset arvioi arviointiryhmä, johon kuuluvat kaupunginjohtaja Eero Vainio, kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila, kaupunginarkkitehti Emma Kaitaa sekä kaupunkikehitysjaoston edustajina Jarmo Rosama, Elisa Vuorinen, Mikko Kangasoja ja Niko Toivonen sekä varalla Hannele Lehto-Laurila. Arviointiryhmä voi kuulla myös muita asiantuntijoita.

Muokattu viimeksi
16.1.2023 12:00

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Kaupunki ja päätöksenteko
Työ ja yrittäminen