Raisio jäljittää öljylämmityksestä luopuneita kiinteistöjä

Uutiset
Öljylämmityksestä luopuminen on ajankohtaista pientaloille. Asia ilmenee Turku AMK:n opinnäytetyöstä, joka selvitti raisiolaisten öljylämmitteisten pientalojen nykytilannetta viime keväänä.
Monta omakotitaloa metsäisellä asuinalueella.

Raisio on aloittanut kampanjan kiinteistörekisterin ajantasaistamiseen. Kaupungin rakennusvalvonta toivoo jäljittävänsä mahdollisimman monen öljylämmityksestä luopuneen kiinteistön, jotta tietoja voidaan verrata kiinteistörekisterin tietoihin.

Maalämpökaivon asentaminen on tullut luvanvaraiseksi vuonna 2011, mutta esimerkiksi ilmavesi- ja ilmalämpöpumppujen asentamiseen omakoti- ja paritaloihin ei tarvita lupaa rakennusvalvonnalta. Muiden rakennusten osalta luvantarvetta ei ole, mikäli lämpöpumppujen ulkoyksikköjen sijoittaminen toteutetaan rakennusjärjestyksen määräysten mukaisesti.  Myös öljylämmityksestä luopumisesta on ollut tarpeen ilmoittaa vain, jos maanalaisen säiliön säilyttämiseen on haettu lupaa ympäristöpalveluilta. Tästä syystä kaikkia öljylämmityksestä luopuneiden kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien tietoja ei ole voitu päivittää kaupungin kiinteistörekisteriin. Kiinteistörekisteri on järjestelmä, joka kokoaa kiinteistöjen tiedot samaan paikkaan. Kiinteistörekisterin tietoja käyttävät eri viranomaiset.

Öljylämmityksestä luopuneet voivat tehdä ilmoituksen muutoksesta vapaamuotoisella sähköpostilla osoitteeseen rakennusvalvonta@raisio.fi. Sähköpostista tulisi löytyä yhteistiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti), käytössä oleva lämmitysjärjestelmä ja tieto öljysäiliön kohtalosta (poistettu/paikoillaan).

Moni vaihtanut pois öljylämmityksestä

Raisiolaisten öljylämmitteisten pientalojen nykytilannetta tutkittiin keväällä Turku AMK:ssa valmistuneessa opinnäytetyössä. Ilmeni, että monet raisiolaiset pientaloasukkaat ovat jo vaihtaneet vanhan öljylämmitysjärjestelmänsä uudempaan ja vähäpäästöisempään järjestelmään. 110 vastaajasta energiaremontin oli teettänyt jo 46 vastaajaa.

Energiaremontteja on tehty pitkään, vastauksen joukossa vanhimmat jo 19 vuotta sitten. Remonttien suosio on kuitenkin noussut viime vuosina, sillä puolet vastausten remonteista on toteutettu välillä 2018-2021. Öljystä luopuminen pientalon lämmityksessä on ajankohtainen asia, sillä vastaajista 80 % kertoo harkinneensa öljylämmityksestä luopumista. Suurimpana esteenä öljylämmityksestä luopumiselle nähdään korkea hinta. Maalämpö on ollut suosituin valinta uudeksi lämmitysjärjestelmäksi, mutta erilaisten lämpöpumppujen osuus on kasvanut viime vuosina merkittävästi.

Öljylämmityksen osuuden vähentäminen on yksi Raision ja Suomen hallitusohjelman ilmastotavoitteista. Öljylämmityksen tilaa on tutkittu osana marraskuussa päättyvää, ympäristöministeriön rahoittamaa Ilmastosuunnitelmasta tekoihin –hanketta.

Muokattu viimeksi
16.11.2022 11:43

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Energiahuolto