Kunta10-tutkimus: Raision kaupunki on mieleinen työnantaja, jota henkilöstö suosittelisi työnantajaksi kaverilleen

Uutiset
Tuoreet Kunta10-tulokset osoittavat, että työntekijät viihtyvät Raision kaupungilla paremmin kuin kaksi vuotta sitten. Työ koetaan merkitykselliseksi, esihenkilötyö on parantunut ja entistä useampi suosittelisi kaupunkia työnantajana ystävälleen.
Raisio avainnauha

Työterveyslaitoksen toteuttama Kunta10-tutkimus selvittää kunta-alan henkilöstön työtä, työssä tapahtuvia muutoksia ja niiden vaikutuksia henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin. Raisio on osallistunut tutkimukseen myös vuosina 2018 ja 2020.

Raision kaupunki on mieleinen työnantaja

Tutkimuksen perusteella 70 % vastanneista kokee Raisiossa työskentelyn mielekkäänä. Erityisesti johtajat, alaluokkien opettajat, lastentarhan opettajat, erityisopettajat, lastenhoitajat ja koulunkäyntiavustajat kokevat työn erityisen mielekkääksi.

- Meillä Raisiossa on panostettu työn mielekkyyteen työntekijöiden toiveet huomioimalla. Pyrimme tarjoamaan jokaiselle työntekijälle hyvät puitteet työn suorittamiseen. Työntekijöillämme on myös erityisen hyvät mahdollisuudet kouluttaa itseään ja kehittyä sitä kautta omassa työssään. Toisaalta Raision työntekijöillä on käytössään myös työsuhde-etuja, joiden avulla työstä palautuminen on helpompaa. Työpäivän jälkeen voi käydä esimerkiksi uimassa Ulpukassa tai virkistystoimikunnan järjestämissä vapaa-ajan harrastuksissa. Tai sitten nollata työajatukset hyötyliikunnan kautta pyöräilemällä työmatkat työsuhdepyörällä, henkilöstöjohtaja Piia Syvänen kertoo.

Palautuminen onkin monessa ammattiryhmässä erityisen hyvällä tasolla. Raision kaupungilla työskentelevät lääkärit, lukion ja yläluokkien opettajat, erityisopettajat, sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat, lastenhoitajat ja koulunkäyntiavustajat palautuivat työpäivän aiheuttamasta rasituksesta verrokkiryhmiä paremmin. Alaluokkien opettajilla, sosiaalityön erityisasiantuntijoilla, sairaanhoitajilla, terveydenhoitajilla ja lähihoitajilla palautuminen jäi keskitasoa heikommaksi.

Työn hallittavuus parantunut ja stressi vähentynyt

Lähes 40 prosenttia Raision kaupungin työntekijöistä kokee, että työ on heidän hallittavissaan. Luku on parantunut kahden vuoden takaisesta tutkimuksesta lähes 4 % ja ylittää Kunta10-tutkimukseen osallistuneiden kuntien keskiarvon yli prosentilla. Esimerkiksi työaikoihin vaikuttamisen koettiin olevan entistä helpompaa. Ehkä osin siitä syystä Raision työtekijöistä työpaineita kokee vain 36,8 % vastaajista, eli lähes 4 % Kunta10-tutkimuksen keskiarvoa vähemmän.

- Korona-aika lisäsi paineita monissa työyksiköissä, mutta toi tullessaan myös jotakin hyvää. Etätyökulttuuri on rantautunut Raisioon, mikä on helpottanut työnteon hallittavuutta. Työntekijät ovat kokeneet, että esimerkiksi aikatauluja on ollut helpompi hallita etäkokousten yleistymisen myötä. Niiden sovittaminen kalenteriin on mutkattomampaa ja toisaalta matkoihin kulunut aika vapautuu nyt muihin työtehtäviin, Syvänen summaa. 

Vaikka Raision Kunta10-vastaukset ovat parantuneet lähes joka saralla, kehitettävää löytyy yhä. Aiempaa useampi työntekijä kertoo jännittävänsä työmäärän lisääntyvän yli sietokyvyn ja palautuvan työstä heikommin. Muutoksiin suhtaudutaan varauksellisemmin ja siirtyminen toisiin työtehtäviin vasten tahtoa näyttäytyy työntekijöille epävarmuustekijänä.  

- Vastaajat, jotka jännittävät siirtymistä toiseen työtehtävään vasten tahtoa, ovat suurelta osin sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstöä. Olemme pyrkineet tukemaan henkilöstöä muutoksen keskellä, mutta on täysin inhimillistä, että iso muutos huolettaa silti ja vaikuttaa sitä kautta myös tutkimuksen tuloksiin.

Epävarmuustekijöistä huolimatta työntekijät kokevat työstressiä vähemmän kuin kaksi vuotta sitten.

Poikkeuksellisen vähän työpaikkakiusaamista ja syrjintää

Työyhteisö on koettu positiivisena voimavarana kaikissa Kunta10-tutkimuksissa, joihin Raisio on osallistunut. Uusimmissa, loppuvuonna 2022 julkaistuissa tuloksissa työpaikan ilmapiiri koettiin entistäkin paremmaksi. Raisiossa on tutkimuksiin osallistuneisiin kuntiin nähden vähemmän syrjintää ja työpaikkakiusaamista. Vain alle 8 prosenttia työntekijöistä on kokenut kiusaamista työpaikallaan. Luku on aiempia vuosia alempi.

- Syrjintä ja kiusaaminen ovat aina huolestuttavia ilmiöitä, joihin Raisiossa on nollatoleranssi. Jos tietoomme tulee, että joku työntekijä on kohdannut epäasiallista kohtelua työyhteisössä, puutumme siihen välittömästi. Toisaalta kyselyn tuloksissa on myös yksi ilahduttava piirre: vastausten perusteella meillä on verrattain vähän työpaikkakiusaamista ja syrjintää. Epäasiallinen kohtelu tulee myös yhä useammin esihenkilön tietoon, mikä antaa meille paremmat mahdollisuudet puuttua toimintaan, Syvänen kertoo.

Johtaminen koetaan Raisiossa hyväksi. Suurin osa kyselyyn vastanneista kokee saavansa lähiesihenkilöltä tukea työhönsä ja lähiesihenkilöiden toiminta koetaan entistä oikeudenmukaisemmaksi ja kannustavammaksi. Piia Syvänen uskoo tietävänsä, mikä tekee Raision johtamisesta hyvää.  

- Esihenkilön tuella on valtava rooli. Tarjoamme myös esihenkilöille johtamiskoulutusta. Sillä on varmasti positiivinen vaikutus koko työyhteisöön. Lisäksi meillä on tiettyjä ohjenuoria, jonka avulla esihenkilön on helpompi suoriutua tehtävistään. Esimerkiksi työhyvinvointia parantavat kehityskeskustelut ovat osa työarkeamme ja myös työntekijät ovat kokeneet ne positiivisesti. Tämän vuoden Kunta10-tutkimuksessa kehityskeskustelut koko hyödyllisenä yli 5 % enemmän vastaajia kuin vuonna 2020. Ja ehkä paras palkinto esihenkilöille on se, että yli 76 % vastanneista suosittelisi Raision kaupunkia työnantajana ystävälleen. Kaikissa muissa vertailukaupungeissa suosittelevien osuus on laskenut, joten jotain olemme selvästi tehneet oikein.

Muokattu viimeksi
12.1.2023 9:13

Asiasanat

Kaupunki ja päätöksenteko