Koronarokotusten tilanne Raisiossa viikolla 7

Uutiset
Raisiossa covid-19-rokotukset aloitettiin tammikuun alussa valtioneuvoston asettamassa rokotusjärjestyksessä. Raision kaupunki vastaa Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen rokotuksista. Rokotukset toteutetaan samanaikaisesti Raisiossa ja Ruskolla.
Mies saa rokotteen olkavarteen Raision terveysasemalla.

Tällä viikolla aloitettiin ensimmäiseen riskiryhmään kuuluvien 60–69-vuotiaiden rokotukset. Kaikki ajat riskiryhmien rokotuksille on tällä hetkellä varattu täyteen.

Jatkossa uusia koronarokotusaikoja avataan aina torstaiaamuisin klo 8. Kun rokotusajat ovat täynnä, siitä julkaistaan tieto kaupungin koronainfosivuilla raisio.fi/korona. Tämän jälkeen aikoja on mahdollista varata vasta seuraavana torstaina.

Ajanvaraukset tulee edelleen tehdä ensisijaisesti sähköisen ajanvarauksen kautta. Mikäli ajanvaraus tehdään puhelimitse, äänivalikosta tulee valita kohta koronarokotukset. Näin terveysaseman muu ajanvaraus ei ruuhkaudu rokotusasiakkaiden vuoksi.

Rokotteiden saatavuus on edelleen niukkaa. Viikolle 9 saadaan erä 60–69-vuotiaille riskiryhmään 1. kuuluville jaettavaa rokotetta. Näiden rokotteiden ajat tulevat varattaviksi torstaina 25.2.2021.

Ikäperusteisia rokotuksia jatketaan rinnakkain riskiryhmärokotusten kanssa. Toistaiseksi ikäperustein rokotettaville soitetaan henkilökohtaisesti, kun on heidän vuoronsa saada rokote. Myös samassa taloudessa asuva puoliso tai omaishoitaja pyritään rokottamaan samalla kertaa.

Yli 80-vuotiaiden rokotukset ovat jatkuneet terveyskeskussairaalassa kolmena päivänä viikossa. Samaan aikaan yli 80 vuotiaiden yhteydenotot jatkuneet siten, että viikolla 9 rokotetaan jo viitenä päivänä. Myös kotihoidon palveluiden piirissä oleviin oltu yhteydessä.

Ruskolla on rokotettu kahtena päivänä viikossa seurakuntatalolla, viikolla 9 rokotetaan kolmena päivänä.

Rokotukset on aloitettu yli 90-vuotiaista ja heihin on otettu yhteyttä. Rokotukset etenevät ikäryhmittäin:

  • Yli 90-vuotiaat
  • 87-89
  • 84-86
  • 80-83

Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta THL:n sivuilla

Kooste Raision koronauutisista

Rokotusjärjestys

  1. COVID-19 -tautiin sairastuneiden tai perustellusti sairastuneeksi epäiltyjen henkilöiden tutkimiseen, välittömään hoitoon tai huolenpitoon liittyvä tai muuta kiireellistä hoitoa antava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä sosiaalihuollon iäkkäille henkilöille tarkoitetun asumispalvelun ja laitoshoidon henkilöstö ja asukkaat 
  2. 70 vuotta täyttäneet ja vanhemmat henkilöt; ikäryhmittäin yli 80-vuotiaat, 79–75-vuotiaat, 74–70-vuotiaat
  3. Henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus 
  4. Henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus 
  5. Muut kuin kohdissa 1-3 tarkoitetut henkilöt.  

Puhelinneuvonta

Raision terveysaseman koronarokoteneuvonta vastaa arkisin klo 12-13 numerossa 040 559 5434. Puhelimeen vastaa terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja. Neuvontanumeroa ei voi käyttää ajanvaraukseen. Puheluruuhkan välttämiseksi toivotaan, että raisiolaiset, jotka voivat käyttää internetiä, tutustuisivat rokotetietoon ensisijaisesti THL:n sivujen kautta

Muokattu viimeksi
25.2.2021 12:18

Asiasanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
korona