Henkilökunnan kuulumiset Vaisaaresta

Uutiset
Vaisaaren kouluun kohdistunut laaja mediahuomio on vienyt koulun henkilökunnalta työrauhan. Koulun henkilökunta kokee, että lehtikirjoittelusta ei tunnista omaa työpaikkaa eikä Vaisaaren koulua. Luettavana on rehtorien viesti ja opettajakunnan vastine Turun Sanomille.
Vaisaaren koulupiha talvella.

Wilma-viestinä oppilaille, huoltajille ja koko Vaisaaren henkilökunnalle 20.1.2023.

Hyvä Vaisaaren koulun oppilas ja oppilaan huoltaja!

Koulumme on ollut uutisotsikoissa niin keltaisen lehdistön kuin valtamedioidenkin (Turun Sanomat/Helsingin Sanomat) osalta. Monin paikoin asiattomat, vääristellyt ja jopa virheellistä asiatietoa sisältävät tekstit ovat levinneet laajalti ja aiheuttaneet niin oppilaille, opettajille kuin koulun johdonkin työskentelylle merkittävää haittaa. Vaisaaren koulun mustamaalaaminen monin paikoin vailla todellisuuspohjaa on aiheuttanut mainehaittaa myös koko kaupungille.

Tosi asia on, että Vaisaaressa, kuten maanlaajuisesti muissakin kouluissa, on tiedostettu nuorten ongelmat, jotka liittyvät valitettavan usein väkivaltaan, huumeisiin tai mielenterveydellisiin ongelmiin. Vaisaaren koulu ei ole näistä irrallaan ja määrällisesti ongelmia esiintyy varmasti enemmän kuin pienemmissä kouluissa -  onhan Vaisaaren koulussa edustettuna koko Raision kaupungin yläkoululaisten ikäluokka, yli 800 oppilasta.

Koulun henkilökunta, rehtorit, opettajat ja monialaisen oppilashuollon toimijat, ovat kaikki omalta osaltaan tehneet lukuvuoden aikana paljon töitä esiin nousseiden ilmiöiden ja asioiden korjaamiseksi, sekä turvallisen kouluympäristön luomiseksi. Näistä toimista on tiedotettu teille jo aiemmin ja näillä toimilla on ollut selkeästi vaikutusta.

Isossa koulussa kuitenkin sattuu ja tapahtuu kaikesta ennakoinnista huolimatta, kuten myös missä tahansa muussakin koulussa. Nyt kuitenkin juuri Vaisaaren koulu on haluttu nostaa mediassa käsittämättömällä tavalla ”tikun nokkaan” leimaamalla koulumme ”ongelmakouluksi”, nimeämällä opettajat osaamattomiksi, syyllistämällä tiettyjä oppilasryhmiä tai kyseenalaistamalla johdon toimet opetusratkaisuissa. Samoin vuosien takaiset työilmapiiriä koskevat asiat on liitetty kirjoituksissa esille ikään kuin vahvistamaan "ongelmakoulun” mielikuvaa, kuitenkin vain niiden ihmisten toimesta, jotka eivät edes työskentele Vaisaaren koulussa.

Tämän tasoinen kirjoittelu on hämmentänyt niin oppilaita, kuin koulun henkilökuntaa laajasti. Asiaton kirjoittelu on sekä yksittäisiä oppilaita, että opettajiakin monin paikoin loukkaavaa ja kohtuutonta. Sitä kaikkea hyvää mitä, koulussa koetaan päivittäin, ei ole lehtikirjoituksissa haluttu tuoda esiin.

Suurin osa Vaisaaren henkilökunnasta ei tunnista lehtikirjoittelusta omaa kouluaan. Tämä sama viesti on tullut myös oppilailta. Koulu on saanut usein kiitosta niin opetuksen tasosta kuin opetusjärjestelyistä niin teiltä huoltajilta, kuin monilta muiltakin koulun yhteistyötahoilta ja oppilaat ovat suurelta osin viihtyneet koulussamme erittäin hyvin. Myös teiltä huoltajilta olemme saaneet kiitosta, joskin myös kritiikkiä, joka on aina paikoillaan, jotta asioita voidaan kehittää parempaan suuntaan.

Vilpittömästi voimme kuitenkin kertoa terveiset koulusta, että me jatkamme siellä aivan samaa normaalia koulutyötä kuin tähänkin asti teidän huoltajien tuella ja teemme kaikkemme omien oppilaittemme ja teidän nuortenne kasvun, kehityksen ja oppimisen eteen yhteistyössä teidän kanssa. Koulussa tapahtuu joka päivä uuden oppimista ja oivaltamista, iloisia kohtaamisia, tapahtumia ja yhdessä tekemistä, josta kaikki siellä työskentelevät iloitsevat.

rehtori Janne Ahlqvist ja apulaisrehtori Tarja Hannuksela

Opettajien vastine Turun Sanomille, julkaistu Turun Sanomissa 24.1.2023

Nykyiset Vaisaaren koulun opettajat eivät tunnista lehtijuttujen Vaisaarta

Torstaiaamuna 19.1. saimme jälleen lukea Turun Sanomista työpaikkamme Vaisaaren koulun ongelmista. Myöhemmin uutista referoitiin laajasti valtakunnallisissa medioissa.

Inkluusiota sivuava selvitys puhui näennäisesti Vaisaaren koulun opettajien äänellä, mutta me emme kirjoituksesta työpaikkaamme, sen ilmapiiriä tai esihenkilöiden toimintaa tunnistaneet. Tämä ei ollut ensimmäinen eikä edes toinen tai kolmas kerta tänä lukuvuonna, kun media leimaa koulumme ongelmakouluksi.

Emme väitä, että Vaisaari olisi helppo paikka vailla ongelmia, mutta mikäpä yli 800 oppilaan yläkoulu tänä päivänä olisi. On todella huolestuttavaa, että Turun Sanomissa on lähdetty sensaatiohakuiselle linjalle sen sijaan, että pyrittäisiin käymään keskustelua koulumaailman kipukohdista ja nuorten levottomuutta aiheuttavasta henkisestä pahoinvoinnista.

Todellisuudessa Vaisaari on ihan tavallinen yläkoulu, joskin poikkeuksellisen suuri sellainen. Useat meistä viihtyvät Vaisaaressa, nauttivat työstään ja valitsevat olla töissä juuri täällä. Varsinkin moni uusi vaisaarelainen kokee, että meillä monet asiat ovat paremmin kuin muissa lähialueen kouluissa, ja erityisesti nykyinen ilmapiiri ja uusien työntekijöiden vastaanotto saavat kiitosta. Osa pidempään talossa olleista kertoo, että asiat ovat menneet nykyisen rehtorin aikana selvästi parempaan suuntaan.

Ihmettelemmekin suuresti, mikä tavoite on tällaisella useita vuosia vanhojen asioiden kaivelulla ja riepottelulla, ellei sitten Vaisaaren huonon maineen ylläpitäminen ja tietoinen hyökkäys sen johtoa kohtaan. Koulussamme työskentelee yli 80 opettajaa, joista moni olisi voinut kertoa totuudenmukaisemmin Vaisaaren koulun asioista kuin useita vuosia sitten meiltä hyvin erilaisista syistä lähteneet entiset opettajat. Turun Sanomat ei kuitenkaan kaivannut Vaisaaressa viihtyvien opettajien ja muun henkilökunnan kommentteja, sillä esimerkiksi tämän tekstin allekirjoittaneisiin ei oltu yhteydessä haastattelun tiimoilta tai heidän kommenttinsa jätettiin julkaisematta.

Tämä ei millään mittapuulla edusta hyvää journalistista tapaa. Juttua varten on haastateltu ainoastaan nykyisiä ja entisiä opettajia, jotka ovat tavalla tai toisella tyytymättömiä koulun tai sen johdon toimintaan. Olisimme odottaneet Turun Sanomien harjoittavan sen verran lähdekritiikkiä, että myös toiselle näkökulmalle olisi annettu kirjoituksessa tilaa.

Sen lisäksi, että juttu on räikeän tarkoitushakuinen, se vilisee asiavirheitä. Esimerkiksi irtisanoutumisten syistä on annettu täysin virheellinen kuva. Opettajat eläköityvät ja vaihtavat työpaikkaa erilaisista syistä, ja uutta henkilökuntaa tarvitaan oppilasmäärän kasvaessa. Lisäksi opetusalalla on maanlaajuisesti meneillään muihin töihin suuntautuvaa muuttoliikettä, kun väsyneet opettajat päätyvät vaihtamaan alaa opetustyön kuormittavuuden takia.

Vaisaari on myös toistuvasti joutunut kantamaan vastuuta tällä hetkellä kouluja hyvin laajasti rasittavasta oppilaiden levottomuudesta ja häiriökäyttäytymisestä. Keskustelua lisääntyneestä oppilaiden välisestä väkivallasta ja päihteiden käytöstä on tänä lukuvuonna kuulunut todella monesta suunnasta, ja useamman koulun vuosi käynnistyi ilotulitteiden paukkeessa. Kuitenkin vain Vaisaari on nostettu otsikoihin.

Totuus on, että viime vuodet ovat olleet poikkeuksellisen haastavia ihan kaikille kouluille, kun lasten ja nuorten henkinen pahoinvointi purkautuu. Kun saman yläkoulun katon alle kerätään opiskelemaan kaikki kunnan yläkouluikäiset ja oppilasmäärä on reippaasti yli 800, totta kai ongelmat kertaantuvat ja korostuvat.

Turun Sanomilla on suuri valta ja vastuu Vaisaaren koulun ympärillä käytävän julkisen keskustelun ohjaamisessa. Toivoisimmekin sen tiedostavan tämänkaltaisen negatiivisen lehtikirjoittelun vaikutukset nuoriin. Oppilaamme ovat toistuvasti törmänneet lehtijuttuihin, joissa heidän kouluaan kutsutaan nuorisovankilaksi ja huumekaupan keskukseksi, ja heitä opettavia opettajia on kuvailtu osaamattomiksi, kokemattomiksi ja välinpitämättömiksi. Tällainen leima voi aiheuttaa huonommuuden tunnetta ja häpeää, mikä saattaa seurata nuoria aina jatko-opintoihin asti.

Vastuuttominta Turun Sanomien selvityksessä on sen leimaava tapa kirjoittaa koulumme erityisoppilaista. Kirjoituksessa koulun levottomuudet laitetaan erityisen tuen pienluokkien oppilaiden syyksi, ja jutusta on selvästi yksilöitävissä yksittäinen oppilasryhmä. Inkluusion ongelmista on kyllä hyvä keskustella, mutta ennen sitä on syytä varmistaa, että kaikki keskustelijat tietävät, mitä inkluusio tarkoittaa. Kirjoituksessa inkluusio ja integraatio sekoitetaan keskenään, eikä erityisluokkien siirtäminen samaan rakennukseen yleisopetuksen luokkien kanssa edusta varsinaisesti kumpaakaan.

Missään tapauksessa inkluusion kritisointi ei saa tapahtua yksittäisiä, usein haavoittuvassa asemassa olevia oppilaita tai oppilasryhmiä maalittamalla.

Toivomme jatkossa reilua ja ratkaisukeskeistä keskustelua koulumaailman ongelmista, kouluhenkilökunnan työssä jaksamisesta, riittämättömistä resursseista, oppimistulosten heikkenemisestä ja varsinkin lasten ja nuorten hyvinvoinnista ilman yksittäisiin kouluihin, henkilöihin ja kaikkein vähiten oppilasryhmiin kohdistuvaa mustamaalausta.

Jos Turun Sanomien kiinnostus kouluamme kohtaan säilyy jatkossakin, toivomme joskus saavamme lukea jutun Vaisaaren onnistumisista ja siitä valtavasta määrästä oppimista, kasvamista ja hyvää työtä, mitä me näemme Vaisaaressa joka ikinen koulupäivä.

Allekirjoittaneet Vaisaaren koulun opettajat ja muu henkilökunta:

Julia Hamara
Mika Kanerva
Pirita Raatikainen
Mirjami Häkkinen
Elina Ahola
Anna Lahdenperä
Samuel Sohlman
Johanna Lähteelä
Johanna Helin
Anna Mäki
Ida Heino
Kaisa Palomäki
Tiina Björk
Sari Manner
Jenni Rautanen
Teemu Mäki
Petra Kallio
Anne-Mari Lepistö
Antti Kaasalainen
Ainostiina Salo
Tom Manninen
Paula Mäkelä
Lassi Nirhamo
Outi Laaksonen
Säde Pursiainen
Suvi Aromaa
Kirsi Ukkola
Hilkka Virkki
Pasi Vallivuori
Taru Stenberg
Reetta Lähteenmäki
Antti Rinne
Riikka Kelloniemi
Suvi Saastamoinen
Johanna Suomi
Mikko Selin
Elina Lindroos
Harri Lehtonen
Toni Mäkelä
Olli Niemi
Kristiina Pietilä
Tiina Martti
Noora Kilpeläinen
Saara Juutinen
Anna-Maija Vuorinen
Eeva Paukku
Pertti Liippo
Sanna Heinilä
Helena Lähde
Kate Järvinen
Joonas Kankaanranta 

Muokattu viimeksi
24.1.2023 8:33