Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa 22.3.2023

Uutiset
Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Ennakkoäänestyksen ajanjakso kotimaassa on 22. – 28.3.2023.

Aikaisimmista vaaleista poiketen kirjasto ei toimi enää ennakkoäänestyspaikkana.
Äänilippu tiputetaan vaaliuurnaan.

Raisiossa ennakkoäänestyspaikkoina ovat Raision kaupungintalo, osoite Nallinkatu 2, 21200 Raisio ja Kauppakeskus Mylly, Myllynkatu 1, 21280 Raisio. 

Kaupungintalon ennakkoäänestysajat ovat seuraavat:

22.3.2023                                     klo 8 – 19
23.-24.3.2023                               klo 9 – 19
25.-26.3.2023                               klo 10 – 16
27.-28.3.2023                               klo 9 – 20

Kauppakeskus Myllyn ennakkoäänestysajat ovat seuraavat:

22.3.2023                                     klo 9 – 20
23.3.2023                                     klo 8 – 20
24.3.2023                                     klo 9 – 20
25.-26.3.2023                               klo 9 – 18
27.-28.3.2023                               klo 9 – 20

Kaupungintalon ja kauppakeskus Myllyn ennakkoäänestysajankohdat klo 8–9 on suunnattu erityisesti riskiryhmiin kuuluville äänestäjille.

Vaalipäivän äänestys vain omalla äänestysalueella

Eduskuntavaalien varsinaisen vaalipäivän 2.4.2023 äänestys toimitetaan äänestysalueittain eli jokainen voi äänestää vain omalla äänestysalueellaan.

Äänestysalueet ja -paikat:

I Keskusta-pohjoinen, Kaupungintalo, Nallinkatu 2
II Itäinen, Kuloisten koulu, Keskitie 38
III Eteläinen, Ihalan koulu, Konsantie 16
IV Läntinen, Tikanmaan koulu, Kapponkatu 15 b

Vaalipäivän äänestys alkaa kello 9.00 ja päättyy kello 20.00.

Äänestäjä on velvollinen esittämään sekä ennakkoäänestyksessä että vaalipäivän äänestyksessä selvityksen henkilöllisyydestään (ajokortilla, passilla tai muulla kuvallisella, virallisella henkilöllisyystodistuksella).

Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.

Kotiäänestys Raisiossa

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys kotona tapahtuu ennakkoäänestysaikana 22.–28.3.2023 kello 9.00–20.00. Henkilön, joka haluaa äänestää ennakkoon kotonaan, on ilmoitettava siitä viimeistään 21.3.2023 klo 16 keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti, osoite Raision kaupunki/keskusvaalilautakunta, Nallinkatu 2, 21200 Raisio, tai puhelimitse numeroon 040 186 6817. Määräaika on ehdoton.

Ilmoittautumisessa käytettävä lomake on saatavissa Raision kaupungin verkkopalvelusta sekä keskusvaalilautakunnalta. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valtuuttama henkilö.

Kotiäänestyksen ilmoittautumislomake

 

Muokattu viimeksi
14.3.2023 13:41

Asiasanat

Kaupunki ja päätöksenteko