Elinvoimatoimikunta

Elinvoimatoimikunta on perustettu käsittelemään ja koordinoimaan kaupungin vetovoiman lisäämiseen, elinkeinoyhteistyöhön, markkinointiin ja vastaaviin strategisiin tavoitteisiin liittyviä asioita. Elinvoimatoimikunnalla ei ole sääntöihin perustuvaa päätösvaltaa, vaan käsiteltäviä asiakokonaisuuksia koskeva päätöksenteko tapahtuu muissa toimielimissä. Elinvoimatoimikunnan sihteerinä toimii elinvoimapäällikkö, joka myös kaupungin johdon alaisuudessa valmistelee asiat elinvoimatoimikunnalle.

Elinvoimatoimikunnan kokoonpano:

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Elisa Vuorinen (pj)

Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja, Hannele Lehto-Laurila

Kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja, Emma Lindqvist

Kaupunginhallituksen jäsen, Kalle Myllymäki

Kaupunginvaltuutettu, Pekka Heikkilä

Elinvoimapäällikkö, Samu Mattila (esittelijä)

Kaupunginjohtaja, Ari Korhonen

Viestintäpäällikkö, Minna Heikkilä

Keywords

Yrittäjät
Lapsiperheet
Matkailijat
Nuoret
Asuminen ja ympäristö
Työ ja yrittäminen
Koulutus ja varhaiskasvatus
Asuminen
Liiketoiminnan kehittäminen
Tuonti ja vienti
Yritysyhteistyö ja verkostoituminen
Matkailu
Joukkoviestimet