Valovoima-hanke

Valovoima-hanke on Euroopan sosiaalirahaston, Raision kaupungin ja Turun kaupungin rahoittama hanke ajalle 1.4.2018 – 31.12.2020. Hankkeen isäntänä toimii Valo-Valmennus yhdistys Ry ja muina hanketoimijoina Raision kaupunki ja Sosiaalipalvelusäätiö Raina Sr.

Valovoima-hankkeessa on tarkoituksena kehittää hanketoimijoiden valo-valmennusta tehokkaammaksi kehittämällä yritysyhteistyötä sekä digitaalisia, ajasta ja paikasta riippumattomia menetelmiä osaamisen osoittamiseksi.

EU-logo ja Vipuvoimaa EU:lta -logo.

Valo-valmennus

Valo-valmennus on tarkoitettu heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille, joiden työllistymistä auttaa kokonaan uuden ammatillisen tutkinnon hankkiminen tai kesken jääneen tutkinnon loppuun saattaminen. Valo-valmennus on ohjattua oppimista työtä tekemällä tavoitteena ammatillinen tutkinto tai tutkinnon osa. Useammasta tutkinnon osasta voi muodostua perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto, esim. puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto. Valo-valmennus ei ole opiskelua eikä koulussa istumista.

Missä?

Valo-valmennus voi tapahtua työkokeilussa, kuntouttavassa työtoiminnassa, palkkatyössä, vapaaehtoistyössä tai muussa vastaavassa. Useimmin valmennus alkaa kaupungin omilta työpajoilta Mahittulan toimintakeskuksesta tai Alhaisten pajalta. Siitä siirrytään taitojen kartuttua esimerkiksi kaupungin omiin yksiköihin tai työkokeilussa yrityksiin tekemään työntekijöiden kanssa kyseisen alan tutkinnon perusteiden mukaisia työtehtäviä. Näyttöjä annetaan ammatilliselle oppilaitokselle sitä mukaa, kun vaadittavat tiedot ja taidot on hankittu.

Miten?

Oppiminen tapahtuu aidoissa työtehtävissä. Valmentaja ja työpaikkaohjaaja tukevat työssä oppimista niin, että valmentautuja pystyy suorittamaan tutkinnon osia tutkinnon perusteiden mukaan. Tukemisen tavat riippuvat henkilökohtaisesta tuen tarpeesta. Valmentaja hoitaa yhteistyön näytön vastaanottavan oppilaitoksen kanssa. Tutkintotodistus tulee oppilaitokselta.

Mitä aloja?

Raisiossa eniten suoritettuja tutkintoja ovat puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto (toimitilahuoltaja, kodinhuoltaja, kiinteistönhoitaja) ja ravintola- ja cateringpalvelualan perustutkinto (kokki, tarjoilija). Muut alat ovat myös mahdollisia. Ota rohkeasti yhteyttä valo-valmennuskoordinaattoriin, jos joku ala mietityttää tai vaikka et ollenkaan tietäisi omaa alaasi.

Valo-valmennuskoordinaattori
Organisaatio
Sosiaali- ja terveyskeskus
Yksikkö
Työllisyyspalvelut
Matkapuhelinnumero
+358 44 797 2096
Address
Mahittulan toimintakeskus, Mahittulantie 12

Keywords

Työ ja yrittäminen
Ammatinvalinta ja urasuunnittelu
Työkyky ja ammatillinen kuntoutus