Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta. Laissa säädetään siitä ketkä ovat oikeutettuja aktivointisuunnitelmaan ja kenelle kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään.

Kenelle kuntottava työtoiminta  on tarkoitettu ja mitä se sisältää

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille tai muutoin haastavassa työmarkkinatilanteessa oleville henkilöille työllistymismahdollisuuksien ja elämänhallinnan parantamiseksi. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa henkilön elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-hallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin. Toiminnalla pyritään myös ehkäisemään syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuus työtoimintaan ja muihin palveluihin.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vastaa kunta. Kuntouttavaa työtoimintaa toteutetaan kaupungin eri yksiköissä, yhdistyksissä, säätiöissä, valtiolla tai esim. seurakunnissa. Kuntouttavaa työtoimintaa toteutetaan myös kaupungin omilla työpajoilla ja nuorten työpajoilla.

Raision kaupungilla on hankintasopimus kuntouttavan työtoiminnan palveluista ajalla 1.1.2019 - 31.12.2020 seuraavien palveluntuottajien kanssa: Sosiaalipalvelusäätiö Raina Sr., Turun seudun Mielenterveyspalveluyhdistys ry, Valo-Valmennusyhdistys ry, SPR Kontti-kierrätystavaratalo, Varsinais-Suomen Sininauha ry, Lounais-Suomen Työllistäjät LT ry, ja Kaarinan Pajamestarit ry. 

Kuntouttavan työtoiminnan sopimuksia ei tehdä yrityksiin.

Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan järjestää asiakkaalle 3 - 24 kk:n jaksoksi kerrallaan.

Kuntouttava työtoiminta ei ole työsuhde, joten työssäoloehto ja eläke eivät kerry osallistumisajalta. Osallistumisaikana työnhaku pysyy kuitenkin voimassa ja työttömyyden kertymä juoksee katkotta.

Kunta järjestää kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville tapaturmavakuutuksen. Vakuutus kattaa työtoiminnassa/työtoimintamatkalla tapahtuneet tapaturmat ja niistä aiheutuvat hoitokulut. Mahdollisista tapaturmista tehdään ilmoitus vakuutusyhtiöön.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle maksetaan koko jakson ajalta työttömyysetuutta ilman tarveharkintaa tai vaihtoehtoisesti toimeentulotukea. Lisäksi maksetaan jokaista työtoiminnan osallistumispäivää kohden 9 € verotonta ylläpitokorvausta/toimintarahaa.

Mahdolliset matkakustannukset kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisesta korvataan toimeentulotuesta annetun lain mukaan halvimman matkustustavan mukaan.

Miten haetaan

Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aina aktivointisuunnitelman tai monialaisen työllistymissuunnitelman kautta. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä asiakkaan, TE-toimiston ja työllisyyspalveluiden kanssa.

Sosiaalityöntekijä
Organisaatio
Sosiaali- ja terveyskeskus
Yksikkö
Työllisyyspalvelut
Matkapuhelinnumero
+358 44 797 1272
Address
Martinkatu 8, 21200 Raisio
Sosiaalityöntekijä
Organisaatio
Sosiaali- ja terveyskeskus
Yksikkö
Sosiaalipalvelut ja työllisyyspalvelut
Matkapuhelinnumero
+358 44 797 2093
Address
Kaupungintalo, Nallinkatu 2
Urasuunnittelija
Organisaatio
Sosiaali- ja terveyskeskus
Yksikkö
Työllisyyspalvelut
Matkapuhelinnumero
+358 44 797 1421
Address
Raisio, Martinkatu 8
Urasuunnittelija
Organisaatio
Sosiaali- ja terveyskeskus
Yksikkö
Työllisyyspalvelut
Matkapuhelinnumero
+358 40 653 1540
Sähköposti
Address
Martinkatu 8, 21200 RAISIO

Keywords

Työ ja yrittäminen
Ammatinvalinta ja urasuunnittelu
Kuntouttava työtoiminta
Työkyky ja ammatillinen kuntoutus