Työttömien terveystarkastukset

Kunnalla on kansanterveydellinen tehtävä edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta ja kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja. Työttömien ennaltaehkäisevät terveyspalvelut ovat tärkeä osa kunnan tätä tehtävää.

Terveydenhuoltolain mukaan (1326/2010, 13§) kunnan on järjestettävä tarpeelliset terveystarkastukset ja terveysneuvonta myös opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääville nuorille ja työikäisille. Terveysneuvonnan ja terveystarkastusten on tuettava työ- ja toimintakykyä ja sairauksien ehkäisyä sekä edistettävä mielenterveyttä ja elämänhallintaa.

Kuntien järjestämän terveysneuvonnan ja terveystarkastusten on tuettava työttömän työ- ja toimintakykyä, ehkäistävä sairauksia sekä edistettävä mielenterveyttä ja elämänhallintaa. Työtä vailla olevien terveystarkastuksilla olisi oltava aina päämäärä, mihin niillä pyritään.  Tavoitteena on selvitys terveydentilasta, arvio toimintakyvyn rajoituksista, tukea työelämään sijoittumista ja tehdä tarvittavat jatkoselvitykset. Terveystarkastuksen jälkeen pitäisi suunnitella aktivoivat jatkotoimenpiteet, jotka auttaisivat työllistymään tai koulutukseen. Tarvittaessa henkilöt on ohjattava hoitoon tai lääkinnälliseen, ammatilliseen tai sosiaaliseen kuntoutukseen.

Kattavan terveystarkastuksen tekee terveysaseman terveydenhoitaja/ sairaanhoitaja. Terveysneuvonnan ja terveystarkastusten tarkoituksena on tukea työttömän työ- ja toimintakykyä, ehkäistä sairauksia sekä edistää mielenterveyttä ja elämänhallintaa.

Työttömille suunnattujen terveystarkastusten tavoitteena on:

  • työttömän terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn arviointi, ylläpitäminen ja edistäminen,
  • sairauksien tunnistaminen, hoitoon ohjaaminen ja sairauksien ehkäiseminen
  • lääkinnälliseen, ammatilliseen tai sosiaaliseen kuntotutukseen ohjaaminen.

Terveystarkastus terveydenhoitajan vastaanotolla on maksuton. Lääkärikäynnistä peritään terveyskeskusmaksu. Voit varata itse ajan terveystarkastukseen tai jokin viranomaistaho voi ehdottaa sinulle terveystarkastusta. Terveystarkastusten ajanvaraus tehdään terveysaseman ajanvarausnumeron kautta.

lateral-image-right

Asiasanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Terveydenhuolto, sairaanhoito ja ravitsemus
Terveystarkastukset
Työkyky ja ammatillinen kuntoutus