Terveyskeskuksen vaihtaminen

Voit valita terveyskeskuksen, jonka palveluja haluat käyttää. Voit tehdä valinnan koko Manner-Suomen alueelta, valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveyskeskukseen.

Terveyskeskuksen valinnasta pitää ilmoittaa kirjallisesti sekä nykyiselle että uudelle terveyskeskuksellesi. Toimita terveyskeskuksen valintaa koskeva lomake sille terveysasemalle, jonne haluat vaihtaa. Toimita lisäksi kopio tästä ilmoituksesta nykyiseen terveyskeskukseesi. Hoitovastuu siirtyy valitsemaasi terveyskeskukseen viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta.

Ilmoitus koskee vain yhtä henkilöä, joten kaikista perheenjäsenistä on täytettävä oma lomake.

Valinta koskee kaikkia perusterveydenhuollon kiireettömiä palveluja, kuten lääkäreiden, hoitajien ja hammaslääkäreiden vastaanottoja, fysioterapiaa sekä apuvälinepalveluja ja hoitotarvikejakelua. Valinta koskee myös lyhytaikaista terveyskeskuksen vuodeosastohoitoa. Valinta ei koske koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa, pitkäaikaista laitoshoitoa eikä kotisairaanhoitoa.

Jos terveyskeskusta vaihtanut tarvitsee erikoissairaanhoitoa tai eritystutkimuksia, hänet lähetetään sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon palveluihin.

Ilmoitus on sitova ja voimassa toistaiseksi. Voit valita uuden terveyskeskuksen aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta.

  • Terveyskeskuksen vaihtamiseen tarkoitettuja lomakkeita saa Raision terveysaseman potilastoimistosta tai voit tulostaa tältä sivulta. 
  • Lomakkeita täytetään kaksi kappaletta, joista toinen jätetään vanhaan terveyskeskukseen ja toinen toimitetaan uuteen terveyskeskukseen.
  • Lomakkeen palautuksen yhteydessä henkilöllisyys varmistetaan.

Liitteet

Asiasanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Perusterveydenhuolto
Potilaan oikeudet