Perusterveydenhuollon asiakasmaksut

Maksut 1.1.2022 alkaen

  • Terveyskeskusmaksu on 41,80 € / kalenterivuosi. Maksu peritään 18 vuotta täyttäneiltä. Vaihtoehtona on maksaa 20,90 € jokaiselta kalenterivuoden lääkärikäynniltä ( Asiakasmaksuasetus 7§).
  • Käynti fysioterapiassa 11,60 € hoitokerralta.

Jos potilas haluaa valita käyntimaksun, siitä tulee ilmoittaa vuoden ensimmäisen käynnin yhteydessä terveysaseman potilastoimiston henkilökunnalle. Valinnasta allekirjoitetaan tällöin suostumus.

Vastaanottoaika tulee peruuttaa edellisenä päivänä klo 15.30 mennessä. Peruuttamatta jätetystä lääkärin tai hammaslääkärin vastaanottoajasta peritään maksu 51,50 € (yli 18 vuotta täyttäneiltä).

Sairaanhoitajan vastaanottokäynnistä ei peritä maksua.

Turun alueen yhteispäivystyksessä tapahtuneesta päivystyskäynnistä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri perii kulloisenkin hinnastonsa mukaisen poliklinikkamaksun.

Maksulliset todistukset

  • Lääkärintodistukset 51,50 €
  • Ajokorttitodistus 61,80 €

 

Maksukatto

Asiasanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Perusterveydenhuolto
Potilaan oikeudet