Liikuntaa lääkkeeksi terveysasemalta

Vuoden 2019 alusta Raisiossa saatetaan potilaalle tarjota myös liikuntaa lääkkeeksi. Mikäli lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolla havaitaan, että potilas hyötyisi sairauden hoidossa myös liikunnasta, hänet ohjataan terveydenhoitajan tekemään elintapakartoituksen ja -ohjauksen kautta liikuntasuunnittelijalle.

Monien sairauksien puhkeamisen voisi estää tai sitä voisi lievittää liikunnalla. Aikuisille, jotka eivät liiku lainkaan ja joiden terveydentilan/sairauden kannalta liikunta olisi tärkeää, tarjotaan jatkossa apua Raision liikuntapalveluiden ja terveyskeskuksen yhteistyönä.

Tavoitteena on kartoittaa liikuntatottumuksia ja motivoida henkilöä liikkumaan sairauden ennaltaehkäisyssä tai sen hoidossa. Kartoituksen yhteydessä on mahdollista, että liikuntasuunnittelija tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden päästä määräajaksi maksuttomiin tai hinnaltaan edullisempiin liikuntaryhmiin.

Liikuntamuotoina on valinnaisesti mm. kuntosali, vesiliikunta ja ryhmäliikunta. Kaikki ovat ohjattuja matalan kynnyksen liikuntatapahtumia. Tarkoituksena on, että ihminen aktivoituu hiljalleen näissä ryhmissä omaehtoiseen liikkumiseen osaksi oman terveyden hoitoa. Liikunnan aloittamisen alkuvaiheessa asiakkaaseen olla myös yhteydessä ja hänen tilannettaan seurataan ja häntä motivoidaan. Seurantaan sisältyy myös uusintakäynti terveydenhoitajalla, jolloin terveysvaikutukset voidaan arvioida.

Lisätietoa: LiPaKe

Asiasanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Terveydenhuolto, sairaanhoito ja ravitsemus
Terveyden ja hyvinvoinnin neuvonta- ja ohjauspalvelut
Terveystarkastukset