Asiakkaaksi suun terveydenhuoltoon

Kun tarvitset hammashoitoa, soita terveyskeskuksen hammashoidon puhelinpalveluun. Yksittäistä potilasta koskevaa hoitotietoa ei voi käsitellä sähköpostitse, eikä sitä kautta voi tehdä hoidon tarpeen arviota tai hoitopäätöstä. 

Uudet asiakkaat

Terveysasemaa vaihtaneet eivät tulostu väestörekisteripohjaisille listoille automaattisesti. Asiakkaan/huoltajan tulee varata ensimmäinen aika!

Terveyskeskuksen vaihto

Esitietolomakkeet

Uudet potilaat täyttävät esitietolomakkeen. Oheisen  pdf-lomakkeen voi tulostaa, täyttää ja tuoda mukanaan hoitolaan.

Itseilmoittautuminen Terveysristeyksen hammashoitolassa

Terveysristeyksen aulassa olevalla automaatilla voit itse ilmoittautua hoitoon jo ennestään varatulle hoitoajalle viivakoodillisella kelakortilla, ajokortilla tai näppäilemällä henkilötunnuksesi.

Suun terveydenhuollon asiakasmaksut

Alle 18-vuotiaille hoito on maksutonta.

Aikuiset maksavat asetuksen mukaisen maksun. Käyntimaksu on 10,30 euroa kun hoidon antaa suuhygienisti, 13,30 euroa kun hoidon antaa hammaslääkäri ja 19,50 euroa kun hoidon antaa erikoishammaslääkäri

Perusmaksun lisäksi hampaiden hoidosta ja tutkimuksesta peritään erillisiä toimenpidemaksuja. Maksut vaihtelevat 8,50 eurosta (esimerkiksi suun suppea tutkimus) 225,70 euroon (proteesit). Maksujen suuruus määräytyy hoidon vaativuuden ja hoitoon käytetyn ajan mukaan.

Asiakasmaksujen lisäksi asiakas maksaa itse mahdollisen hammasteknikon kustannuksen (esim. proteettinen työ n. 400-500€)

Rintamaveteraaneilta, sotainvalideilta ja miinanraivaajilta sekä sotiemme veteraanien puolisoilta ja leskiltä ei peritä seuraavia maksuja: suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon maksu (lukuun ottamatta proteettisia hammasteknisiä toimenpiteitä, joista peritään maksut ) sekä lääkärin tai hammaslääkärin todistuksista perittävä maksu (sosiaali- ja terveyslautakunta 11.12.2019 §208

 

Asiakasmaksut 2022

Asiakasmaksupykälä

Laskun oikaisuvaatimusohje Suomi

avgift Omprövningsbegäran på svenska

Invoice Instructions in english

Kiireetön hammashoito

Raision terveyskeskus järjestää lakisääteiset kiireettömän suun terveydenhuollon palvelut seuraavasti:

Lasta odottava perhe

Ensimmäistä lastaan odottavat vanhemmat kutsutaan terveysneuvontatilaisuuteen äitiysneuvolan toimesta.

Alle kouluikäiset

Alle kouluikäisille tehdään suun terveystarkastus 1.5- ja 3- vuotiaana, sekä yksilöllisen tarpeen mukaan 4 - 6-vuotiaana. Tarkastuksia voidaan tehdä useamminkin lapsen yksilölliseen hoidon tarpeeseen perustuen.

Koululaiset

Koululaisten suun terveystarkastukset tehdään 1.  5. ja 8. luokalla. Kutsu määräaikaistarkastuksiin lähetetään postitse kotiin.

Alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmat voivat tarkistaa ja siirtää ja ajan sähköisen ajanvarauspalvelun kautta. Sisäänkirjautumiseen tarvitaan verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne.

Lapsen huoltajilla on vastuu lapsen terveydenhoidosta.

Opiskelijat

Opiskelijat (lukio, ammattikoulu, amk) saavat kerran opiskelunsa aikana suun terveystarkastuksen opiskelupaikkakunnallaan. Tuolloin yli 18-vuotiaat opiskelijat maksavat tarkastuksesta vain asetuksen mukaisen käyntimaksun. Muut toimenpiteet laskutetaan asiakasmaksuasetuksen mukaisesti.

Aikuiset

Aikuisten hoidon tarve arvioidaan ajanvarauksen yhteydessä. Hoitosuunnitelma perustuu hoidon tarpeeseen ja se vaatii myös asiakkaalta sitoutumista suun omahoitoon. Hoitosuunnitelma sisältää myös seuraavan tutkimusajan määrityksen. Ajan voi VARATA  VAIN soittamalla puhelinpalveluun.

Sähköistä ajanvarausta voi käyttää voimassaolevan ajan  PERUMISEEN Sähköinen ajanvaraus.

Hoitoon pääsyssä noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön yhtenäisiä kiireettömän hoidon perusteita. Hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito järjestetään kohtuullisessa ajassa potilaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen. Suun terveydenhuollossa lain mukainen kohtuullinen aika on enintään kuusi kuukautta.

Sotaveteraanit

Rintamaveteraanit, sotainvalidit ja miinanraivaajat on sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksellä §220 13.12.2017 vapautettu suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon maksuista lukuun ottamatta proteettisten töiden hammasteknisiä kuluja (peritään normaalisti asiakasmaksuasetuksen mukaisesti)

Raision kaupunginvaltuusto on 12.11.2018 § 147 päättänyt maksuvapaudesta 1.1.2019 alkaen  myös sotiemme veteraanien puolisoille ja leskille.

Asiasanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Hammaslääkäri
Suuhygienisti
Suun ja hampaiden terveydenhuolto