Vanhempainetuudet

Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaetuuksia ja äitiysavustusta voit hakea, kun raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää eli 22 raskausviikkoa. Äitiysavustuksen edellytyksenä on, että raskaana oleva nainen on käynyt äitiysneuvolassa ennen 17. raskausviikkoa. Avustuksen voit saada pakkauksena tai rahana (170€). Tarvittavan todistuksen raskaudesta saat neuvolasta ja hakemukset (SV 9 ja SV 29) voit täyttää Kelan sivuilta.

Äitiysrahakausi alkaa 30-50 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. Äitiysloma koostuu äitiysraha- ja vanhempainrahakaudesta. Monikkoperheille vanhempainrahakautta pidennetään 60 arkipäivää lasta kohti. Vanhempainrahakauden edellytyksenä on äidin jälkitarkastus 5 -12 viikkoa synnytyksen jälkeen.

Lisätietoa äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaetuuksista

Asiasanat

Lapsiperheet
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Neuvolapalvelut