Vanhemmuus

Äidiksi ja isäksi kasvetaan vähitellen, jo raskausaikana syntyy mielikuvia omasta vanhemmuudesta ja lapsiperheen elämästä. Vanhemmuuteen liittyy usein myös epävarmuutta ja pelkoja. Olenko riittävän hyvä vanhempi? Osaanko hoitaa lastani? Nämä ovat tavallisia kysymyksiä vanhempien mielessä. On hyvin erilaisia tapoja olla vanhempi ja kaikki lapset ovat erilaisia. Yhtä oikeaa tapaa ei ole, vauvan hoitoon liittyvistä ajatuksista, omista toiveista ja tavoista on kotona hyvä jutella ja sopia. Vanhempien aito läsnäolo vauvalle on tärkeää.

Vanhemmuus on tärkeää inhimillisen kasvun ja kypsymisen aikaa aikuiselle. Kannustuksen, kiitoksen antaminen ja saaminen auttavat tuossa kasvussa. Tärkein tuen antaja on oma puoliso ja läheiset, myös neuvolassa kannattaa ottaa puheeksi muuttuneen elämäntilanteen mahdolliset haasteet.

Hoiva on pienen lapsen vanhemmuuden tärkeimpiä osia. Se sisältää hoitoa ja huolenpitoa, suojan ja turvan antamista, hellyyttä ja välittämistä. Vanhempi tarvitsee herkkyyttä ymmärtääkseen vauvan viestejä, tarpeita ja kehitystä. Hoiva sisältyy tavalliseen, jokapäiväiseen elämään ja hoitotilanteisiin. Vanhempi on lapselle ensimmäinen ja tärkein roolimalli. On siis tärkeää, että huolehdit myös itsestäsi ja omasta jaksamisestasi.

Lisätietoa vanhemmuudesta

Asiasanat

Lapsiperheet
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Neuvolapalvelut